Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ"                                                                         ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Αντικείμενο του Ερευνητικού Θέματος είναι οι βιοκλιματικές συνθήκες που διαμορφώνονται σε συγκεκριμένους ορεινούς οικισμούς της Ρόδου. Τόσο η μορφολογία του φυσικού υποβάθρου, πάνω στο οποίο διαμορφώνονται, όσο και οι κοινωνικές συνθήκες που κυριάρχησαν εντός των οικιστικών ορίων, επέβαλλαν την εξέλιξη τους με συγκεκριμένο τρόπο και προς συγκεκριμένες σχεδιαστικές τεταγμένες. Η γοητεία της έρευνας απαντάται στο γεγονός ότι αυτοί οι παράμετροι δεν προκύπτουν πάντα από εν γνώσει σχεδιαστική συλλογιστική, αλλά από έτερες ανάγκες, διαβίωσης, αυτοδιάθεσης, καθημερινότητας. Η αντιμετώπιση των αναγκών αυτών που στάθηκε κατά καιρούς επιτακτική, συνέβαλλε στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας των οικισμών αυτών,  ακόμα και σήμερα.
Οι οικισμοί που εξετάζονται, εντοπίζονται στη νότια Ρόδο, και είναι η Λίνδος, το Ασκληπιείον και ο Μεσαναγρός. Προηγείται ανάλυση της ιστορικής διαδρομής της βιοκλιματικής προσαρμογής γενικότερα στο σχεδιασμό, όπως και των χαρακτηριστικών τεχνοτροπιών- δομικών στοιχείων που την αντιπροσωπεύουν πλέον διαχρονικά.
Οι Οικισμοί που παρουσιάζονται μεμονωμένα, συγκρίνονται μεταξύ τους και προτείνονται επεμβάσεις, που στόχο έχουν την περαιτέρω βελτίωση της βιοκλιματικής τους συμπεριφοράς, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο
Η Λίνδος, στα νότιο- ανατολικά της νήσου, παρουσιάζει δύο διακριτές οικιστικές ενότητες που αξιολογούνται ως ιδανικές για συγκεκριμένη εποχή, κάτω από μια έντονη φυσική έξαρση, ένα λόφο. Το βόρειο - ανατολικό τμήμα, σε χαλαρή δομή, για τους θερινούς μήνες και το νοτιοδυτικό, με πιο συνεκτική δομή, για τους χειμερινούς μήνες.
Το Ασκληπιείον, στα νότια και πιο κεντρικά της νήσου, βρίσκεται επίσης σε ανάπτυξη πλησίον λόφου, επιδεικνύει συνεκτικότητα που συγκρίνεται με το νοτιοδυτικό τμήμα της Λίνδου. Υλικά και χρωματισμοί χρησιμοποιούνται με συνέπεια σε κατοικίες και στους κοινόχρηστους χώρους, διαμορφώνοντας το βιοκλιματικό γίγνεσθαι του οικισμού. 
Ο Μεσαναγρός δυτικότερα, επιδεικνύει πιο τυποποιημένο μοντέλο κατοικίας συνολικά, σε σχέση με τους άλλους οικισμούς, παρουσιάζοντας συνεκτικότητα και συνέπεια υλικών σε επίπεδο γειτονιάς, όμοια με εκείνη του Ασκληπιείου και της νότιας δυτικής Λίνδου.
Επιβλέπων: Αδαμάκης Kώστας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου