Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

"ΑΡΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ-ΜΕΡΟΣ 2ο"                                                                             ΓΡΑΠΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΔΟΣΙΤΟΛΟΓΙΟΝ

   Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν τα ονόματα των χωριανών που πρόσφεραν χρήματα  για κοινωφελή έργα και τα ονόματα αυτών που δεν πρόσφεραν.
« Εντός αυτού καταχωρείται η δράσις των ευ ηγμένων Κοινοτικών μελών  υπέρ ιερών  και ευγενών σκοπών ,υπέρ των φιλανθρωπικών  Κοινοτικών Ιδρυμάτων ,καθώς και η αντίδραση των δυσαγώγων  οίτινες  παντί τρόπω επιπροσθούνται  ως εμπόδια εις εκάστην Κοινωφελή και Κοινοτικήν ενέργειαν ».
  Συντάσσεται δημαρχεύοντος του κ .Ηλία Καραγιάννη και αρχίζει με την περί Σχολικού οικοπέδου συνδρομικήν  ενέργεια. Φέρει ημερομηνίαν  13/12/1946.
   Περιλαμβάνει 5 πράξεις . Η πρώτη αφορά το σχολικόν οικόπεδο ( ημερομηνία 16/12/1946)  και η 5η ανακηρύσσει ευεργέτην της Κοινότητας τον συγχωριανόν μας κ.  Κυριάκον Πιλληρή , κατοικον Αμερικής).
Διαβάζοντας τα αρχεία παρακάτω βλέπει κανείς τη χρησιμότητα του ¨Γραπτού Δοσιτολογίου¨. Όταν άρχισε να κτίζεται το  καινούριο Σχολείο κλήθηκαν οι κάτοικοι να συνεισφέρουν χρήματα . 55 κάτοικοι προσέφεραν τον οβολό τους, άλλος περισσότερα και άλλος λιγότερα. 7 αρνήθηκαν να συνεισφέρουν για κάποιους λόγους. Τα ονόματα και αυτών που πρόσφεραν γράφονται στο Βιβλίο καθώς και τα ονόματα αυτών που δεν πρόσφεραν. Οι μεν συνεισφέροντες επαινούνται (Εξαίρομεν τους ευγενείς συνδρομητάς  οίτινες  προσφέρουσι υπέρ ιερών σκοπών).
Οι αρνηθέντες να συνεισφέρουν αναφέρονται( Οι άμουσοι και οπισθοδρομικοί ,οι παράσιτοι και τα ζιζάνια της Κοινότητος ,τα οποία εννοούσι να στηρίζουν την πλάτη αυτών επί των ωμοπλατών άλλων συνανθρώπων  των ,τα άχθη αρούρης της Κοινωνίας ).
 Ένας εξ αυτών μεταμεληθείς προσήνεγκε φράγκα…..
  Σκληρά λόγια αλλά έτσι θα έπειθαν όλους να συνεισφέρουν.

                     ΚΩΔΙΚΑΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Από την Εκκλησιαστική Επιτροπή της Κοινότητας Μεσαναγρού φυλάσσεται  «Κώδικας των λογαριασμών της Ιεράς Εκκλησίας του χωρίου Μεσαναγρού η Κοίμησης της Θεοτοκου θεωρουμένων ετησίως¨
Ημερομηνία έναρξης το 1858..
  Περιλαμβάνει καταγραφή των ιερών σκευών ,αμφίων και κτημάτων της εκκλησίας ,Στο αριστερό μέρος φαίνονται τα ¨Εσοδα και στο δεξιό τα Εξοδα .Κατ ΄ έτος εθεωρείτο, ελέγχοντο οι λογαριασμοί και υπογράφετο από την Επιτροπή. Επίσης ελέγχετο από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου. Φαίνονται τα ονόματα των αρχιερέων, ιερέων και αρχιμανδριτών.
   Το 1867 υπογράφει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος ,ενώ το 1904 υπογράφει ο Πρωτοσύγκελος Χρυσόστομος. Είναι γραμμένος με διαφορετική μελάνη και τελευταία εγγραφή έγινε στις 25/1/1947. Τα ¨Εσοδα προήρχοντο από το Παγκάρι, δίσκο, αφιερώματα, κάλαντα ,λάδι, σιτάρι επαρχιακό επίδομα ,γεωργικό συμβούλιο και διάφορους φόρους. Το 1930 τα Έσοδα ανήρχοντο σε 9.121 φράγκα.
 Με τα χρήματα αυτά εκαλύπτοντο τα Έξοδα( Αρχιερατική επιχορήγηση, μισθοδοσίες δασκάλων, ενοίκια οικιών δασκάλων και ιερέων, διάφορα έξοδα και δάνεια . Το 1930 τα έξοδα ανήρχοντο σε 9.121 φράγκα, όσα δηλαδή και τα έσοδα.Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

"ΑΡΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ"
                                                                   ΑΡΧΕΙΑ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ(1ο ΜΕΡΟΣ)


                                         ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ


   Στην Κοινότητα Μεσαναγρού  το πιο παλιό βιβλίο αρχείου ‘ Το βιβλίο Πράξεων ΄ αρχίζει το έτος 1932  και έχει πρώτη ημερομηνία 10/10/1932. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε την 1η Νοεμβρίου 1932,όπως φαίνεται από το πρακτικό¨ Πρώτη συνεδρίαση¨ υπό την προεδρία του δημάρχου κ.Τρ. Καραγιάννη και με σκοπό να σκεφθεί επί τη βάσει των δημαρχιακών υποθέσεων και εργασιών και θέσει αυτάς εις την λογική. Δεν υπάρχουν υπογραφές του Δημοτικού Συμβουλίου και Γραμματέα.
Από την 1/11/1932 έως 1/3/1937 όλα τα πρακτικά είναι γραμμένα στα Ελληνικά. Άλλος Δήμαρχος για ένα διάστημα είναι ο κ.Ιωάννης Χατζηιωάννου .
Από 7/3/1937 αρχίζουν τα πρακτικά να γράφονται στα ιταλικά και χρησιμοποιείται άλλο πρακτικό. Από το 1940 έως το 1945 δε λειτουργούν συμβούλια λόγω κατοχής.
Από 15/2/1945 έως 29/5/1945 δήμαρχος  είναι ο κ. Τρ. Καραγιάννης και τα πρακτικά ξαναγράφονται στα Ελληνικά.  Ακολουθεί πρακτικό με ημερομηνία 29/5/1945 ου ονομάζεται εκλογικόν και ο παλαιός δήμαρχος παραδίδει στον νέο Δήμαρχο  κ. Ηλία Καραγιάννη . Ο κ. Ηλίας Καραγιάννης παραμένει δήμαρχος έως  την 1/10/1950 που απεβίωσε και αναλαμβάνει ο κ. Ι. Βαλασάκης .Τέλος από 20/5/1951 αναλαμβάνει  δήμαρχος ο κ. Στ. Βατενός.  Τελευταίο πρακτικό που υπάρχει στο βιβλίο αυτό  είναι το υπ ΄αρ. 25/15/12/1951.

                              ΜΗΤΡΩΟ  ΑΡΡΕΝΩΝ
  Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τους γεννηθέντες από του έτους 1863 μέχρι και του έτους 1955. Οι εγγραφές αρχίζουν το 1948 με τον νόμο 517/1948 που οι Δωδεκανήσιοι γίνονται Έλληνες . Πρώτος εγγραφέντας ο Βασίλειος Μπίλλης του Εμμανουήλ  και της Χριστίνας ,έτος γεννήσεως 1863 και τελευταίος ο Χατζηκοσμάς Δημήτριος του Σωτηρίου και της Χρυσάνθης ,γεννηθείς το 1955.

                           ΜΗΤΡΩΟ ΘΗΛΕΩΝ

Πρώτη εγγραφείσα  η Κυπριώτη Τριανταφύλλα του Λουκά και της Ειρήνης και τελευταία η Αυγουστάκη –Χατζηκώστα Αθανασία γεννηθείσα το 1961.


                              ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Τα ονόματα στο βιβλίο αυτό είναι γραμμένα στα Ιταλικά.


Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

"ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ-"                                                                         ΟΙ ΠΗΓΕΣ  ΤΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ
 (Aπό την εργασία του Δασκαλου μας Ι Μπίλλη)
Πάντα ο Μεσαναγρός είχε πρόβλημα νερού .Έβρεχε όμως πολύ και έτσι η κατάσταση βολευόταν. Υπήρχαν όμως και πολλές πηγές που συνέβαλλαν στο πρόβλημα. Σήμερα πολλές απ ΄αυτές δεν υπάρχουν. θα σας αναφέρουμε τις πηγές για την ιστορία.
ΜΕΣΤΕΝΟΥΕΣ . Πηγάζει από το Πήμαχο και είναι χιλιοτραγουδισμένο.
Του μεστενού μας το νερό που είναι ξακουσμένο
Πούρχεται απ΄ το Πήμαχο με τη δροσιά λουσμένο.
ΟΙ ΟΡΓΥΙΕΣ .Πηγή που το νερό της εχρησιμοποιείτο  για πότισμα κήπων.
ΟΙ ΦΛΕΕΣ . Βρύση πολύ παλιά ,συνοικισμού που καταστράφηκε. Ευρέθησαν οχετοί από κορασάνι και ασβέστη που το νερό διοχετεύετο στο καταστραφέν χωριό.
ΚΟΥΣΑ. Πηγή που έπαιρναν νερό οι κάτοικοι από τις Ευγάλες  και εποτίζοντο και κήποι.
ΛΟΥΒΡΟΥ. Υπήρχε νερό άφθονο ,αλλά μακριά από το χωριό. Λόγω της απόστασης οι Μεσαναγρενοί δεν μπόρεσαν να το φέρουν στο χωριό.
ΒΡΥΣΗ ΚΑΜΠΟΥ. Πηγή χρονολογούμενη από τα προχριστιανικά χρόνια. Πλησίον υπάρχει και άλλη πηγή που μυρίζει πετρέλαιο. Οι Ιταλοί προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν ,αλλά η αξία της μικρή.
ΚΑΠΟΣ. Πηγή με αρκετό νερό που εχρησιμοποιείτο για την κίνηση μύλων.
ΔΑΛΗ. Πηγή για τα ποίμνια.
ΑΣΣΑΛΟΣ. Αρκετό νερό με το οποίο επότιζαν κήπους και ζώα.
ΒΟΥΡΝΙΑ. Πηγή παλιού συνοικισμού.
ΖΩΟΠΕΣ. Πηγή παλιού συνοικισμού που καταστράφηκε από εχθρικές επιδρομές.
ΠΙΑΙ ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗ. Με το νερό της έσβηναν τη δίψα τους οι περασικοί.
ΚΟΚΚΙΝΗ. Πηγή με νερό για ζώα.
ΛΙΠΑΡΠΟΥΙΚΑ. Πότισμα ζώων.
ΚΛΗΜΑ. Πηγή που υδρεύοντο οι κάτοικοι παλιού συνοικισμού. Ιστορικό μέρος για Πλάκκες.
ΚΙΑΟΥΛΑ. Πηγή παλιού συνοικισμού.
ΣΑΛΗΜΗ. ΚΑΤΑΡΡΗΚΤΗ . ΚΙΑΗ ΛΕΙΑΙ .ΑΝΤΡΟΛΙΑΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΟΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. ΑΣΠΡΟΠΕΤΡΕΣ . Πηγές για πότισμα ζώων.
ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ. Το νερό της πηγής αυτής με τη βοήθεια των Μεσαναγρενών της Αμερικής  διοχετεύτηκε στο χωριό για πόσιμο.

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

"ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ -Ι. ΜΠΙΛΛΗ¨"
                                                           


 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ ( ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΙΛΛΗ)

Το χωρίον Μεσαναγρός κείται επί οροπεδίου του όρους Σκιάδι ,υπό υψομετρικήν από θαλάσσης κλίμακα 379 μ. ,ΝΔ του Βάτι προς Δ με το Γεννάδι και προς Β με την Κατταβιά/ Απέχει 83 χλμ από την πόλη της Ρόδου .
Αι οικίαι του χωρίου μικραί και μονώροφοι ,πλαισιούμενοι από εκπάγλου καλλονής φισικά διαζώματα ,σαν τις αετοφωλιές ,θεώμεναι από μακρόθεν ,προκαλούν εις τον επισκέπτη όλως ιδιάζουσα φαντασμαγορίαν.
  Το όνομά του προήλθε εκ του ετυμολογικού Αγρός, Αναγρός  ,Καταγρός , Μεσαναγρός. Το χωρίον τούτο από της δομήσεώς του  των κατοικιών του και της συνθέσεως αυτού εις ζώντα αυτοτελή συνοικισμό ,έφερε το όνομα Μεσαναγρός .
Οι πρώτοι οικιστές υπήρξαν οι Βασιλείς Πάγκουλος ,Αλέξανδρος και ¨Ασαλλος των οποίων εχρησίμευε ως θερινή διαμονή ,λόγω των εξωραϊσμένων με δένδρα ,λουλούδια κτημάτων και αγρών ,κατόπιν δε εγκαταστάθηκαν μονίμως μετά την καταστροφή των συνοικισμών Κιάουλα ,Ευγάλες ,Πήμαχο και πολλών άλλων.
Πότε ιδρύθη ο συνοικισμός αυτός , μας είναι άγνωστο. Εκ πολλών όμως ενδείξεων  προκύπτει  ότι η χρονολογία της συστάσεως του ανάγεται εις προχριστιανικούς χρόνους . Μαρτυρείται  περιτράνως από το κατά το έτος 1474 υπό του Μεγάλου Μαγίστρου ΒΑTTISTA ORSINI ΕΚΔΟΘΈΝ ΔΙΆΤΑΓΜΑ κατά το οποίον οι κάτοικοι του Μεσαναγρού  ήταν υποχρεωμένοι να καταφεύγουσι στο φρούριον της Κατταβιάς.
 Από ένα κιβώτιο τέχνης του 5ου αιώνα τηρούμενον εις την εντός του χωρίου παλαιοτάτην εκκλησία Κοίμηση της Θεοτόκου  ,εξ αγγείων και ληκύθων προχριστιανικής εποχής ,εντός των οποίων υπήρχε τέφρα των καιομένων νεκρών ,όπου σε ένα εξ αυτών υπάρχει έξωθεν επιγραφή  με όνομα Αργυρή .
  Ο Μεσαναγρός είναι χωρίο ιστορικό ,προνομιούχο ,διότι κατείχε εξέχουσα θέση μεταξύ των άλλων γειτονικών χωριών Ευγάλες, θα ,  Αϊφανιά και Πήμαχο  και απόδειξη είναι ότι τα άλλα χωριά έχουν καταστραφεί από επιδρομές  και ο Μεσαναγρός   επέζησε .
 Το κλίμα είναι υγιεινόν  με ψυχρό χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι.

Την Κοίμηση της Θεοτόκου επεσκέφθη κατά το έτος 1947 ο καθηγητής Αρχαιολογίας κ. Ορλάνδος ,όστις επέδειξεν  ιδιαίτερον ενδιαφέρον δια το κιβώτιον, το βαπτιστήριον, δια μία εικόνα παριστάνουσα τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν ,φιλοτεχνιθείσαν το έτος 1850 Ο έξωθεν χώρος εχρησιμοποιείτο ως νεκροταφείον ως το έτος 1920. Η εκκλησία είναι του 3ου αιώνα.

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

"ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ"

 Μεγάλη επιτυχία είχαν οι εκδηλώσεις του πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαναγρού το Σαββατοκύριακο, με το τουρνουά Πιλότας το Σάββατο και την κοπή της Βασιλόπιτας την Κυριακή. Αρκετός κόσμος γέμισε το Πολιτιστικό κέντρο και τις δυο μέρες. Στην φωτογραφία  η τετράδα του τελικού. Γιώργος Γιωργάς ,Στέλιος Μ. Καραγιάννης, Στέλιος Ηλ. Καραγιάννης και Βασίλης Μπίλλης.
 ΟΙ νικητές -Β. Μπίλλης και Στ. Καραγιάννης παραλαμβάνουν τα κύπελα. 


                                                              ΚΟΠΗ  ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
                Μετά τη θεία Λειτουργία έγινε η κοπή της Βασιλόπιτας στο Πολιτιστικό Κέντρο,με τη συμμετοχή πολλών Μεσαναγρενών.

                          Το φλουρί βρήκε ο μικρός Παντελής .Πάντα τυχερός Παντελή!!!

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

"ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΕ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ"Χρόνια είχε να τρέξει το ποταμάκι μετά από τον καταρράκτη του Αγίου Θωμά. Η χρονιά  πολύ καλή και πηγαίνοντας κανείς ακούει το θόρυβο, βουητό του νερού που κυλάει. Όμορφα μέρη ,καταπράσινα , ξεκουράζουν το μάτι του επισκέπτη  και σε κάνουν αισιόδοξο για τη ζωή.


Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019

ΑΙΣΧΟΣ...ΑΙΣΧΟΣ..ΑΙΣΧΟΣ..."

ΟΙ ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ …ΦΤΑΣΑΜΕ ΝΑ ΚΛΕΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ…ΚΑΤΑΝΤΙΑ…
 Ο  ¨Αγιος Θωμάς είναι ένα Μοναστήρι έξω από τον Μεσαναγρό ,γνωστό στους Ροδίτες .Γιορτάζει την Κυριακή μετά το Πάσχα και οι  πιστοί συρρέουν από όλο το νησί .
Συνέβη κάτι που μόνο διεστραμμένα μυαλά θα το φανταζόταν . Οι «γνωστοί ….άγνωστοι ..το έκαναν και αυτό. Πήγαν στο μοναστήρι και αφαίρεσαν 7 πόρτες αλουμινένιες από τις τουαλέτες , την αποθήκη  και πήραν και μερικά τραπέζια  και καρέκλες για να κάθονται αναπαυτικά…..
ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ !!!Συνεχίστε το θεάρεστο….έργο σας…και μην υπολογίζετε τίποτα, αφού  κανένας δεν σας ενοχλεί.
Μήπως όμως κάποιοι πρέπει να προβληματιστούν… Μήπως πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε αρχές και λαός και σε κάποια γεγονότα να είμαστε αμείληκτοι……..
Άντε τώρα να ξαναφτιαχτούν οι πόρτες …..Λαέ πλήρωνε ….πλήρωνε… μια ζωή….                                                           


                                       

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,Ο ΚΟΥΤΣΟΣ ΠΕΙΡΑΤΗΣ"
                                                                                            ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

                                         

                                    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ « Ο ΚΟΥΤΣΌΣ  ΠΕΙΡΑΤΗΣ»


Περνώντας τακτικά έξω από το Δημοτικό Σχολείο της Αμαραντείου ,παρατήρησα ένα ταμπλό ,που κατά διαστήματα έχει διάφορες αναρτήσεις με θέματα επίκαιρα ,διδακτικά, ιστορικά ,που τραβούν την προσοχή των περαστικών και ιδιαίτερα των παιδιών του Σχολείου ,που τα περιμένουν πώς και πώς. Δράστης…..ο Ανώνυμος Μαθητής , όπως υπογράφει.
    Σήμερα εμείς σας παραθέτουμε την τελευταία ανάρτηση.

Φεβρουάριος ή Φλεβάρης, όπως καθιερώθηκε να τον αποκαλούν χαϊδευτικά, ίσως  λόγω της φουσκωμένης από την οργή και την αποστροφή φλέβας του. Ο  Φλεβάρης  είναι ο έκπτωτος μήνας του ημερολογίου, αυτός ο οποίος στον καταμερισμό του ημερολογιακού έτους ανάμεσα στους μήνες πήρε…..»¨ο,τι περίσσεψε. Σαν να ήταν ο Βενιαμίν αυτής της δωδεκαμελούς οικογένειας στην οποία ο λόγος και οι απαιτήσεις του δεν είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα.
    ΄Ετσι αποχώρησε μια για πάντα από το οικογενειακό συμβούλιο, έγινε ένας «πειρατής του χρόνου » που προκειμένου να αποκαταστήσει την πληγωμένη του τιμή αλλοίωσε το χρονικό κατεστημένο και σφήνωσε στο απαραβίαστο ημερολόγιο των 365 ημερών μια εμβόλιμη μέρα κάθε τέσσερα χρόνια. Φημολογείται μάλιστα ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που έκανε σε αχαρτογράφητες θάλασσες, για να ανκαλύψει το ναυάγιο αυτής της έκπτωτης μέρας που δικαιωματικά του ανήκε ,έχασε το ένα του πόδι. Κάπως έτσι γεννήθηκαν και οι περιπαιχτικοί του  χαραχτηρισμοί από τους υπόλοιπους μήνες που άλλοτε τον θέλουν « κουτσοφλέβαρο » και άλλοτε «δίσεκτο». Ο ίδιος αρνήθηκε να ενταχθεί σε οποιαδήποτε εποχή . Ως εκ τούτου ,οι υπόλοιποι  τον κατέταξαν στον χειμώνα με μοναδικό κριτήριο το παγερό του βλέμμα την τελευταία φορά που τον αντίκρισαν .Κι όμως ο Φεβρουάριος δεν αποδέχτηκε ποτέ αυτήν την ιδιότητα…..
          Ως Πειρατής, που ζει και ταξιδεύει χωρίς κανόνες είναι απρόβλεπτος .¨Όπως έγραφε το τελευταίο του σημείωμα που ξεβράστηκε  στην ακτή μέσα  σ΄ένα μπουκάλι. « Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει ,καλοκαίρι θα μυρίσει…..μα αν τύχει και θυμώσει , μες στα χιόνια θα μας χώσει…»

                                Ανώνυμος Μαθητής
                           Αμαράντειος  Φεβρουάριος 2015


Υ.Γ. Ο Ανώνυμος μαθητής ,που θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του ,μας είναι γνωστός . Είναι πολύ καλός φίλος ,συνάδελφος Δάσκαλος ,Δάσκαλος με όλη τη σημασία της λέξης . Αγαπητός στα παιδιά , που θεωρεί το «Δασκαλίκι» λειτούργημα , που το υπηρετεί με υπερβάλλοντα ζήλο. Νάσαι καλά φίλε και συνέχισε να είσαι παραγωγικός ,πάντα να προσφέρεις ,γιατί είσαι φωτεινό παράδειγμα  και τιμάς τον τίτλο « Δάσκαλος», όσο λίγοι.

ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΜΗ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΟΥ...ΕΙΝΑΙ Ο ΦΙΛΟΣ 

                                 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ