Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ"


                                                             


                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ


Γνωρίζουμε   στο φιλόθρησκο κοινό ,Μεσαναγρενούς και φίλους του χωριού , ότι κάθε Παρασκευή τελείται η Ακολουθία του Ακάθιστου ΄Υμνου. Παρακαλούμε τους  Μεσαναγρενούς που έρχονται από τη Ρόδο , να κανονίζουν τις εργασίες τους , για να μπορούν να παρακολουθήσουν  τον Ακάθιστο ΄Υμνο.
  Επίσης όσοι θέλουν να έρθουν  με λεωφορεία  και είναι οργανωμένοι Σύλλογοι , να έρχονται σε επαφή με την Εκκλησιαστική Επιτροπή ,για να είναι γνώστες της ώρας έναρξης.
  Αυτήν την Παρασκευή , οι Χαιρετισμοί θα αρχίσουν στις  5.30 μ.μ..

                                          Σας περιμένουμε

                 Εκ της Εκκλησιαστικής  Επιτροπής  Μεσαναγρού

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

"ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ-Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΤΗς ΡΟΔΟΥ¨"
                                                         
ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ

                                       Η ΄Υπαιθρος  της  Ρόδου


ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΣ---Ενώ οι αρμόδιοι είχαν υποσχεθεί εις τον Πρόεδρο της Κοινότητος Μεσαναγρού , ότι το ποθητόν τηλέφωνο θα εγκαθίστατο συντόμως , αθέτησαν τη πόσχεσίν  των ,με τη δικαιολογία ότι δεν έφθασαν τα αναγκαία εξαρτήματα.

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ------- Μια από τις ανάγκες του Ασκληπειού  είναι το στενόχωρον της μικρής πλατείας τους , που εμποδίζει το γύρισμα του λεωφορείου της γραμμής  σε τέτοιο βαθμό ,που κινδυνεύει να σφηνωθεί ανάμεσα στους τοίχους.

ΛΑΧΑΝΙΑ-------Το τηλέφωνο της Λαχανιάς από πολλές μέρες δε λειτουργεί και οι Λαχανιάτες είναι κατααγανακτισμένοι. Κι έχουν δίκαιο , γιατί προ μηνών πέθανε συγχωριανή  τους ,χωρίς να μπορέσουν να καλέσουν ιατρόν .

ΚΑΤΤΑΒΙΑ-----Το ίδιο συνέβη και στην Κατταβιά επί 5 ημέρες. Μάλιστα ένα τηλεγράφημα του ιερέα του χωριού που απευθύνετο στα Πλατάνια ,χρειάστηκαν 4 ημέρες για να φτάσει στον προορισμό του.


                     Από την Εφημερίδα Ροδιακή.-Τρίτη 7 Δεκεμβρίου  1954

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

" ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ-ΝΕΑ ΑΠΌ Β.ΑΜΕΡΙΚΗ-ΣΚΙΑΔΙ"


                                                                 
                     ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΕΊΑ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ

                                                            ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ  Β. ΑΜΕΡΙΚΗ

Εν Μπάλτιμορ Μέρυλαντ , ο Πρόεδρος της Ροδιακής Αδελφότητος των Μεσαναγρενών, κ. Κυριάκος Πιλληρής , ηγόρασε πολυτελέστατον  εστιατόριον  εις κεντρικωτάτην τοποθεσίαν της ανωτέρω πόλεως .Εις τον δραστηριότατον Πρόεδρον των καλών μας Μεσαναγρενών  και καλόν μας φίλο κ. Πιλληρή Κυριάκον ,ευχόμεθα άφθονα κέρδη εις την νέαν επιχείρησή του.

Από τη Ροδιακή  -Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 1953


                                                                        Πανήγυρις

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Προσκυνητών , ότι την 8η  Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει η ιστορική Μονή Σκιάδι κειμένη  εις ωραίαν τοποθεσίαν.
     Η συγκοινωνία θα εκτελεστεί δια των λεωφορείων ΡΟΔΑ ,τα οποία με τον νέον δρόμον φθάνουν μέχρι της Μονής.

                                                Εκ της  Ιεράς  Μονής
Από την Εφημερίδα Ροδιακή  6-6-1951

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

" Χαιρετισμοί της Παναγίας"


                                                                    
                                             ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Ακάθιστος ύμνος ονομάζεται γενικά κάθε ορθόδοξος χριστιανικός ύμνος ο οποίος ψάλλεται από τους χριστιανούς πιστούς σε όρθια στάση. Έχει επικρατήσει όμως να λέγεται έτσι ένας ύμνος («Κοντάκιο») της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τιμήν της Θεοτόκου, ο οποίος ψάλλεται στους ναούς τις πέντε πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τις πρώτες τέσσερις τμηματικά, και την πέμπτη ολόκληρος. Είναι ένας ύμνος που αποτελείται από προοίμιο και 24 οίκους (στροφές) σε ελληνική αλφαβητική ακροστιχίδα, από το Α ως το Ω (κάθε «οίκος» ξεκινά με το αν τίστοιχο κατά σειρά ελληνικό γράμμα
Κάθε στάση περιλαμβάνει και ένα τμήμα του Ύμνου κατά την αλφαβητική ανάπτυξη αυτού: Α-Ω (ο ύμνος αποτελεί ακροστιχίδα που σχηματίζεται και ολοκληρώνεται με τα είκοσι τέσσερα γράμματα της Ελληνικής Αλφαβήτου) και ως εξής:
Α΄ ΣΤΑΣΗ: περιλαμβάνει το μέρος της ακροστιχίδας από Α μέχρι και Ζ
Β΄ ΣΤΑΣΗ: περιλαμβάνει το μέρος της ακροστιχίδας από Η μέχρι και Μ
Γ΄ ΣΤΑΣΗ: περιλαμβάνει το μέρος της ακροστιχίδας από Ν μέχρι και Σ και την
Δ΄ ΣΤΑΣΗ: περιλαμβάνει το μέρος της ακροστιχίδας από Τ μέχρι και Ω.
Ε΄ ΣΤΑΣΗ: περιλαμβάνει όλα τα μέρη της ακροστιχίδας από Α μέχρι και Ω
Κάθε χρόνο ,αρκετοί  Μεσαναγρενοί πηγαίνουν την Παρασκευή των Χαιρετισμών  να  τους παρακολουθήσουν  στον Ταξιάρχη. Αύριο λοιπόν ,που είναι οι πρώτοι χαιρετισμοί , καλούμεν όλους τους χωριανούς και φίλους να έρθουν στο χωριό . Θα είναι μια εμπειρία πρωτόγνωρη , σε ένα τόπο λατρείας  που εμπνέει σεβασμό και πίστη  και η  φιλόξενη Εκκλήσιαστική Επιτροπή, θα τους δεξιωθεί δεόντως. Όπως γίνεται κάθε χρόνο μπορεί και σύλλογοι να έρθουν στους χαιρετισμούς.
Οι χαιρετισμοί θα αρχίσουν στις 6μ.μ. και για μια ακόμη φορά σας καλούμε να έρθετε στο Μεσαναγρό.
                                         Σας περιμένουμε

ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ- Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΚΙΑΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ"
 " Η τωρινή εικόνα της Παναγιάς που όλοι γνωρίζουμε"
                                                   
"Η παλαιότερη εικόνα της Παναγιάς Σκιαδενής"


ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ


                     Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΚΙΑΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ


Πέρασε ο χειμώνας εκείνης της χρονιάς χωρίς πολλές βροχές και άδικα περιμέναμε τα υστεροβρόχια να γεμίσουν οι στέρνες μας και να μη διψάσουμε το καλοκαίρι. Μα εκείνη τη χρονιά βάλθηκε ο Θεός να μας ξεράνει από τη ζέστη και από τη δίψα.
    Μόλις είχαν πια οι στέρνες μας δυο πιθαμές νερό και μόνο τη μια πιθαμή μας επιτρέπετο να ξοδέψουμε , γιατί το υπόλοιπο νερό έπρεπε να μείνει μέσα στην στέρνα και γι αυτό επίναμε το νερό σαν αγίασμα, μόλις βρέχαμε τα χείλη μας. Μα και οι στέρνες που ήσαν στα χωράφια για την πλύση μας και αυτονών το νερό ετελείωσε. Νερό πουθενά!!!!
    Από τα τρία πηγάδια που είχε το νησί ,τα δύο ήσαν γλυφά και μόνο του Κούκκιαλη είχε νερό που οπωσδήποτε επίνετο , αλλά ήταν μακριά και πολύ βαθύ. ΄Οσες μπορούσαν επήγαιναν κάθε βράδυ και εξημερώνοντο στα χείλη του πηγαδιού, όλη νύχτα  ετυρρανιούντο  για να γεμίσουν ένα σταμνάκι. ΄Ένα σφουγγάρι δεμένο σε 40 μ. σχοινί ερίχνετο στο πηγάδι και ρουφούσε τις σταλαγματιές ,που μόλις στάλαζαν από τις φλέβες του νερού.
    Ανέσυρναν τα σχοινιά τους με θρησκευτική ευλάβεια και έσφιγγαν το σφουγγάρι στο σταμνάκι , που είχε ένα χωνί για να μη στάζει ούτε σταγόνα από το πολύτιμο υγρό ,χωρίς να λογαριάσει κανένας αν εκείνα τα χέρια ήταν καθαρά.
  ¨Όταν την αυγή ήρχετο η υπηρέτρια με γεμάτο το σταμνί ,η ημέρα ήταν όλο χαρά ,αλλά άμα ήταν άδειο ,που συχνά συνέβαινε, η μελαγχολία ήταν απερίγραπτη.
        Κανείς δε σκέφθηκε να πεταχθεί απέναντι στη Ρόδο να φέρει με βαρέλια νερό και τον κόσμο να δροσίσει και αυτός να πλουτίσει.
     Η απελπισία του κόσμου έφτασε στο απροχώρητο και τότε εσκέφθησαν τη Μεγαλόχαρη την Παναγιά τη Σκιαενή , πούναι η προστάτισσα του νησιού και απεφάσισαν να πάνε να τη φέρουν ,ίσως κάνει το θαύμα και βρέξει. Πήραν το καϊκι κάμποσα παλληκάρια και πήγαν απέναντι  για να κατεβάσουν τη Μεγαλόχαρη.
   Όταν το καϊκι φάνηκε όλοι οι νησιώτες ,παιδιά, με τα εικονίσματα στα χέρια ,οι γυναίκες με τα θυμιατά ,οι παπάδες με τις αλλαές, οι ψαλτάες όλοι μαζί πήγαν στην παραλία και γονατιστοί έψαλλαν και παρακαλούσαν την Παναγιά να κάμει το θαύμα της . Και η πιο σκληρή καρδιά και ο πιο άπιστος άνθρωπος  ,ένιωθε τη στιγμή εκείνη μια αυθόρμητη και θερμή δέηση  να βγαίνει από τα κατάβαθα της ψυχής του και άθελά του να ψάλλει και να παρακαλεί να λυπηθεί η  Παναγιά  τον κόσμο, που στήριξε τη σωτηρία του στην ελεημοσύνη της.
      Και ω!!! του θαύματρος .Οι κρουνοί του ουρανού άνοιξαν και μια ραγδαία βροχή  εμούσκεψε τον κόσμο ως το κόκαλο ,διάφορα ποταμάκια έτρεχαν δεξιά και αριστερά  και οι στέρνες έβαλαν νερό  για κανένα δυο μήνες. Οι καμπάνες με τους χαρμόσυνους κτύπους και ο κόσμος με τις ψαλμωδίες τους συνοδεύουν τη Μεγαλόχαρη στην εκκλησία και γονατισμένοι την ευχαριστούν ,για τι καλό που τους έκαμε.
Η Παναγιά η Σκιαδενή είναι ένα μεγάλο εικόνισμα που με δυσκολία σηκώνουν δυο γεροί άντρες. Έχει μια πληγή  στο μάγουλο που η παράδοση λέει ,πως κάποιος άπιστος ειρωνεύετο τους χριστιανούς που προσκυνούν ένα ξύλο  και με το μαχαίρι του την επλήγωσε και αμέσως εξεπήδησε αίμα που ως σήμερα φαίνεται.
    ΄Οσες φορές και αν την επικαλέστηκαν οι Χαλκίτες ,είτε εις το μέγα θανατικιό , είτε εις την πολύνεκρη  ευλογία ,είτε σε κάθε ανεμοβροχιά ,πάντα τους στέλλει τη βοήθειά της  και μάλιστα λέγουσι ,πως τα παλιά χρόνια έφτιαξαν μονημερίτικο πουκάμισο , δηλαδή όλα τα κορίτσια εμαζώθησαν  πήραν βαμβάκι ,το έκλωσαν ,το φάναν και της τόρραψαν ποκάμισο και της το φόρεσαν.
      Οι σοφοί και οι επιστήμονες που μας υπόσχονται στο μέλλον βροχές ,όταν τις θέλωμεν ,μπορούν να μας εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο ,αλλά ως ότου μας δοθεί εξήγηση , όσοι δεν είμεθα σοφοί  θα πιστεύουμε εις τα θαύματα και θα δοξάζωμεν και θα ευχαριστούμεν την Παναγία ,γιατί ακούει τις δεήσεις μας.

                                     ΑΝΤΙΓΟΝΗ Ν. ΖΟΥΡΟΥΔΗ

Από την  Εφημερίδα Ροδιακή ‘Κυριακή 24 Νοεμβρίου 1935

  

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

" Ο Χαρταετός"

                                                                                                                                    Χαρταετός
   Ο χαρταετός είναι μια ελαφριά κατασκευή που πετά με τη βοήθεια του αέρα. Κρατιέται από ένα  σπάγκο ,την καλούμπα.
       Το έθιμο προέρχεται από την Κίνα. Υπάρχουν γραπτές αποδείξεις ότι χαρταετοί πετούσαν στον ουρανό της Κίνας από το 2000π.Χ. . Στην Ευρώπη εμφανίστηκε το 1400 μ.Χ.. Το 18ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε σαν επιστημονικό όργανο ,π.χ. για την καταγραφή θερμοκρασιών ,από το Βενιαμίν Φραγκλίνο, για να αποδείξει ότι οι αστραπές δεν είναι τίποτε άλλο από στατικός ηλεκτρισμός κ.α.
       Κατά τη διάρκεια των δύο παγκόσμιων πολέμων οι χαρταετοί χρησιμοποιήθηκαν σαν συσκευές παρατήρησης.
       Στην Ελλάδα το  πέταγμά του γίνεται την Καθαρή Δευτέρα. Ο σκελετός κατασκευάζεται από ξύλο είτε από πλαστικό , ενώ το μέρος που φέρνει αντίσταση από πλαστικό φύλλο ή χαρτί. Σημαντικά σημεία του χαρταετού είναι.
-         Τα ζύγια της καλούμπας
-         Τα ζύγια της ουράς
-         Το μέγεθος της ουράς
Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο πέταγμα. Κάθε χρόνο γίνονται πολλά ατυχήματα ιδίως με παιδιά από ηλεκτροπληξία, όταν πετούν το χαρταετό κοντά στα ηλεκτροφόρα καλώδια.
                                            Προσοχή
-         Πετάμε τους χαρταετούς μακριά από τα ηλεκτροφόρα καλώδια
-         Είναι προτιμότερο να τον αφήσουμε όταν μπλεχτεί στα καλώδια
-         Δεν προσπαθούμε να ανεβούμε σε στύλους της ΔΕΗ ,για να ξεμπλέξουμε το χαρταετό
-         Δεν πετάμε χαρταετό ,όταν ο καιρός  είναι βροχερός και αστράφτει.
             Καλό πέταγμα του χαρταετού την Καθαρή Δευτέρα  αλλά πάνω από όλα προσοχή…

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

" Αποκριές στο Μεσαναγρό"


                                      Αποκριές  στο Μεσαναγρό(2013)

Τις μέρες αυτές  Σάββατο, Κυριακή και καθαρή Δευτέρα , το χωριό θα ξαναζήσει όμορφες ,παλιές , καλές στιγμές. Οι χωριανοί από τη Ρόδο, θα  ανοίξουν τα σπίτια τους ,το καφενείο θα είναι γεμάτο ,οι δρόμοι θα γεμίσουν από παιδιά και ο Ταξιάρχης θα είναι γεμάτος ,όπως στα πανηγύρια.
   Είναι ευκαιρία και σε αυτούς που δεν έρχονται τακτικά  , να έρθουν  ,για να ανανεώσουν το σύνδεσμο που τους ενώνει με αυτόν τον τόπο. Ο ¨Αγιος Θωμάς  και άλλα μέρη ,μας περιμένουν την Καθαρή  Δευτέρα  να διασκεδάσουμε και να πετάξουμε τον αετό μας.
   Με την ευκαιρία της Αποκριάς οι φορείς του Μεσαναγρού , Τοπικό Συμβούλιο, Εκκλησιαστική Επιτροπή και Πολιτιστικός Σύλλογος ,διοργανώνουν γλέντι ,την Κυριακή 17 του μήνα , στο Πολιτιστικό Κέντρο. Θα προσφερθούν σουβλάκια  και άφθονο κρασί. Όλα θα είναι δωρεάν ,προσφορά των Φορέων. Η έκπληξη  ….οι μουσικοί θα είναι Μεσαναγρενοί  ερασιτέχνες καλλιτέχνες.
    ΄Ολοι λοιπόν τις Αποκριές στο Μεσαναγρό και την Κυριακή στο γλέντι ,στο Πολιτιστικό Κέντρο..

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

"Μιλάτε Μεσαναγρενά -42-"

                                                                                                        ΜΙΛΑΤΕ  ΜΕΣΑΝΑΓΡΕΝΑ- 42-


Φλετρά………………………………….πηγάδια
Χάλαυρο………………………………..μεγάλη  πέτρα
Ψαρόκαμπος……………………………περιοχή στον Κάμπο
Λουμάκι………………………………..,βλαστός τρυφερός
Μοναχοφάς…………………………….αυτός που τα θέλει όλα
Μεσατός………………………………..μισογεμάτος
Μετάδοση……………………………   θεία μετάληψη
Μικκιός………………………………...πολύ μικρός
Μολώ…………………………………..αφήνω
Μονιομόναχος…………………………μόνος
Μόννω………………………………... ορκίζομαι
Μαστάρι……………………………… βυζί ζώου
Μουσουθιά…………………………… μουντζούρα
Μουνουχάρι………………………….. ζώο ευνουχισμένο
Μούρκα……………………………… κατακάθι λαδιού
Μπρουάλλω…………………………. προβάλλω
Μπρέπω……………………………..  αρέσω
Μπάζω ……………………………… αποθηκεύω

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

"Μια πολιτισμένη προσπάθεια πνευματικής εξυψώσεως στο χωριό Μεσαναγρός" " Οι Μεσαναγρενοί του εξωτερικού πάντα βοηθάνε το χωριό"
 " Η Λέσχη όπως είναι σήμερα. ¨Ενα μικρό καφενεδάκι"
 " Εδώ μαζεύονται οι χωριανοί"
 " Τα καλοκαίρια ο ευκάλυπτος χαρίζει τη πιο δροσερή σκιά"
                                                          
" Είναι ένα από τα ιστορικά μέρη του χωριού"       ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ,ΓΙΑ  ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ


Μια πολιτισμένη προσπάθεια πνευματικής εξυψώσεως στο χωριό Μεσαναγρός


Στο πιο απομακρυσμένο και απόμερο χωριό του νησιού μας, στη Μεσαναγρό, άρχισε τελευταία μια σοβαρή κίνηση  και καταβάλλεται μια σύντονη προσπάθεια , που μαρτυρούν όλη τη διάθεση των χωρικών μας ,για να εξυψώσουν  ολοένα ψηλότερα το πνευματικό τους επίπεδο. 
   Εκτός  από πολλά κοινωφελή έργα που έγιναν εκεί, από πρωτοβουλία του εκεί συλλόγου των νέων και με την πρόθυμη συνεργασία των χωρικών, κατόπιν ενεργειών των δυναμικοτέρων στοιχείων του συλλόγου και την καθοδήγηση του δασκάλου Ιωάννη Β. Μπίλλη, ιδρύθη και η Λέσχη του Συλλόγου  της οποίας τα εγκαίνια  έγιναν προ μηνός. Εις τα εγκαίνια που έγιναν με ανάλογη μεγαλοπρέπεια  και επιβλητικότητα , παρέστησαν αι αρχαί του χωρίου και όλοι σχεδόν οι κάτοικοι.
     Το κτήριο της Λέσχης ,έχει εφοδιαστεί με τα κατάλληλα έπιπλα , καθίσματα και τραπέζια , όλα καινουργή  και μια βιβλιοθήκη , η οποία επλουτίσθην με ωφέλιμα περιοδικά , εφημερίδες  και βιβλία γεωργικού περιεχομένου . ΄Ετσι η Λέσχη παρουσιάζει  μιαν όψην πραγματικού  μορφωτικού κέντρου του χωριού. Εκεί συγκεντρώνονται κάθε βράδυ οι νέοι του χωριού , διαβάζουν εφημερίδες και περιοδικά, συζητούν διάφορα γεωργικά και άλλα θέματα ,απέχοντες έτσι από τη χαρτοπαιξίαν , τις κακές συναναστροφές και τις άλλες χειρότερες συνέπειες. ΄Ετσι η Λέσχη κατήντησε για τους Μεσαναγρενούς , το πιο αγαπητό τους εντευκτήριο , που θα ανυψώσει το πνευματικό τους επίπεδο  και θα τους συνδέσει στενώτερα μεταξύ τους , για μια συνεργασία προς το κοινό καλό.
    Εάν σε όλα αυτά ήτο δυνατόν να πληρωθεί και μια σοβαρά έλλειψη , η Μεσαναγρός  μ΄όλη την απομόνωσή της  , στην απόμερη αυτήν περιοχήν , θα μπορούσε να θεωρηθεί  ως ένα από τα πλέον ιδανικά χωριά της νήσου μας. Της λείπει όμως το τηλέφωνον. Και την έλλειψην αυτήν  την πληρώνουν πολύ ακριβά. Εάν οι αρμόδιοι ήθελαν να βοηθήσουν την ευγενική και προοδευτικήν προσπάθειαν των Μεσαναγρενών , θα μπορούσαν φυσικά να μας εφοδιάσουν με ένα τηλέφωνο . Αυτό θα αποτελούσε ένα αναγκαίο συμπλήρωμα της συγκοινωνίας μας με την πρωτεύουσα , η οποία δυστυχώς είναι κι αυτή τόσο πλημμελής.

                                                                                 Μεσαναγρενός

Από την Εφημερίδα Ροδιακή  ,Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 1950.

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

" Εικόνες από τη Νότια Ρόδο"
 "Ταξιάρχης Μεσαναγρού"
 " Ταξιάρχης Μεσαναγρού"
 " Αγιος Γεώργιος Μεσαναγρού"
 " Μέρος του Μεσαναγρού"
 " Μεσαναγρός"
 " Είσοδος χωριού"
 " Παραλία Γενναδίου"
 " Γεννάδι"
 " Γεννάδι"
 Παραλία Λάρδου"
"Λάρδος"
" Πεύκοι"

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

" Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου,που γιορτάζουν σήμερα"


                                                               
                                                       
                                                      Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας

     Οι γυναίκες όλων των χωρών γιορτάζουν σήμερα την ημέρα τους. Η γιορτή αυτή καθιερώθηκε το 1910 από τη Διεθνή γυναικεία διάσκεψη της Κοπεγχάγης  ,ύστερα  από πρόταση της μεγάλης φεμινίστριας  Κλάρας Τσέτκιν.
   Η ημέρα αυτή συμβολίζει τους αγώνες των γυναικών για τα δικαιώματά τους .Τα δικαιώματα αυτά ξεκίνησαν αγωνιστικά  στις 8 Μαρτίου του 1837 στη Νέα Υόρκη που οι γυναίκες απήργησαν με αίτημα την ίση αμοιβή των δύο φύλων. Μόλις το 1952  με το νόμο 2159 οι γυναίκες στην Ελλάδα απέκτησαν το δικαίωμα « του εκλέγειν και εκλέγεσθαι» , με πρώτη Ελληνίδα Βουλευτή την Ελένη Σκούρα. Η πρώτη γυναίκα Υπουργός ήταν η Λίνα Τσαλδάρη.
      Στις 8 Μαρτίου λοιπόν γιορτάζουν οι Γυναίκες ,οι Μάνες, οι Σύζυγοι, οι Εργαζόμενες . Αυτές που χαρίζουν ζωή και ενέργεια.
   Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε ύστερα από αγώνες των γυναικών και δεν είναι μια απλή μέρα.
Θυμίζει δυστυχώς ότι υπάρχουν ακόμη γυναίκες που δεν έχουν την ίδια τύχη με κάποιες άλλες , την ίδια δύναμη, τις ίδιες ευκαιρίες.
Θυμίζει ότι υπάρχουν ακόμη γυναίκες  που οδηγούνται στο περιθώριο ,που ακόμη και η μητρότητα είναι εμπόδιο στην ανέλιξή τους.
Θυμίζει  ότι υπάρχουν  γυναίκες που ακόμη κακοποιούνται  ,καταπιέζονται ,απολύονται  μόνο και μόνο, γιατί είναι γυναίκες .
 Θυμίζει… Θυμίζει… Θυμίζει…
         Σήμερα το γυναικείο κίνημα έχει πετύχει πολλά σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο , αλλά ο αγώνας δεν τελειώνει ποτέ. Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται.
                                                                                                                                                                                                                             Χρόνια   Πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου.