Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

"ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ-Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΤΗς ΡΟΔΟΥ¨"
                                                         
ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ

                                       Η ΄Υπαιθρος  της  Ρόδου


ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΣ---Ενώ οι αρμόδιοι είχαν υποσχεθεί εις τον Πρόεδρο της Κοινότητος Μεσαναγρού , ότι το ποθητόν τηλέφωνο θα εγκαθίστατο συντόμως , αθέτησαν τη πόσχεσίν  των ,με τη δικαιολογία ότι δεν έφθασαν τα αναγκαία εξαρτήματα.

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ------- Μια από τις ανάγκες του Ασκληπειού  είναι το στενόχωρον της μικρής πλατείας τους , που εμποδίζει το γύρισμα του λεωφορείου της γραμμής  σε τέτοιο βαθμό ,που κινδυνεύει να σφηνωθεί ανάμεσα στους τοίχους.

ΛΑΧΑΝΙΑ-------Το τηλέφωνο της Λαχανιάς από πολλές μέρες δε λειτουργεί και οι Λαχανιάτες είναι κατααγανακτισμένοι. Κι έχουν δίκαιο , γιατί προ μηνών πέθανε συγχωριανή  τους ,χωρίς να μπορέσουν να καλέσουν ιατρόν .

ΚΑΤΤΑΒΙΑ-----Το ίδιο συνέβη και στην Κατταβιά επί 5 ημέρες. Μάλιστα ένα τηλεγράφημα του ιερέα του χωριού που απευθύνετο στα Πλατάνια ,χρειάστηκαν 4 ημέρες για να φτάσει στον προορισμό του.


                     Από την Εφημερίδα Ροδιακή.-Τρίτη 7 Δεκεμβρίου  1954