Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

" Εικόνες από την Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με τη μητέρα Ελλάδα"