Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

" Χαιρετισμοί της Παναγίας"


                                                                    
                                             ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Ακάθιστος ύμνος ονομάζεται γενικά κάθε ορθόδοξος χριστιανικός ύμνος ο οποίος ψάλλεται από τους χριστιανούς πιστούς σε όρθια στάση. Έχει επικρατήσει όμως να λέγεται έτσι ένας ύμνος («Κοντάκιο») της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τιμήν της Θεοτόκου, ο οποίος ψάλλεται στους ναούς τις πέντε πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τις πρώτες τέσσερις τμηματικά, και την πέμπτη ολόκληρος. Είναι ένας ύμνος που αποτελείται από προοίμιο και 24 οίκους (στροφές) σε ελληνική αλφαβητική ακροστιχίδα, από το Α ως το Ω (κάθε «οίκος» ξεκινά με το αν τίστοιχο κατά σειρά ελληνικό γράμμα
Κάθε στάση περιλαμβάνει και ένα τμήμα του Ύμνου κατά την αλφαβητική ανάπτυξη αυτού: Α-Ω (ο ύμνος αποτελεί ακροστιχίδα που σχηματίζεται και ολοκληρώνεται με τα είκοσι τέσσερα γράμματα της Ελληνικής Αλφαβήτου) και ως εξής:
Α΄ ΣΤΑΣΗ: περιλαμβάνει το μέρος της ακροστιχίδας από Α μέχρι και Ζ
Β΄ ΣΤΑΣΗ: περιλαμβάνει το μέρος της ακροστιχίδας από Η μέχρι και Μ
Γ΄ ΣΤΑΣΗ: περιλαμβάνει το μέρος της ακροστιχίδας από Ν μέχρι και Σ και την
Δ΄ ΣΤΑΣΗ: περιλαμβάνει το μέρος της ακροστιχίδας από Τ μέχρι και Ω.
Ε΄ ΣΤΑΣΗ: περιλαμβάνει όλα τα μέρη της ακροστιχίδας από Α μέχρι και Ω
Κάθε χρόνο ,αρκετοί  Μεσαναγρενοί πηγαίνουν την Παρασκευή των Χαιρετισμών  να  τους παρακολουθήσουν  στον Ταξιάρχη. Αύριο λοιπόν ,που είναι οι πρώτοι χαιρετισμοί , καλούμεν όλους τους χωριανούς και φίλους να έρθουν στο χωριό . Θα είναι μια εμπειρία πρωτόγνωρη , σε ένα τόπο λατρείας  που εμπνέει σεβασμό και πίστη  και η  φιλόξενη Εκκλήσιαστική Επιτροπή, θα τους δεξιωθεί δεόντως. Όπως γίνεται κάθε χρόνο μπορεί και σύλλογοι να έρθουν στους χαιρετισμούς.
Οι χαιρετισμοί θα αρχίσουν στις 6μ.μ. και για μια ακόμη φορά σας καλούμε να έρθετε στο Μεσαναγρό.
                                         Σας περιμένουμε