Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

" ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ-ΝΕΑ ΑΠΌ Β.ΑΜΕΡΙΚΗ-ΣΚΙΑΔΙ"


                                                                 
                     ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΕΊΑ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ

                                                            ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ  Β. ΑΜΕΡΙΚΗ

Εν Μπάλτιμορ Μέρυλαντ , ο Πρόεδρος της Ροδιακής Αδελφότητος των Μεσαναγρενών, κ. Κυριάκος Πιλληρής , ηγόρασε πολυτελέστατον  εστιατόριον  εις κεντρικωτάτην τοποθεσίαν της ανωτέρω πόλεως .Εις τον δραστηριότατον Πρόεδρον των καλών μας Μεσαναγρενών  και καλόν μας φίλο κ. Πιλληρή Κυριάκον ,ευχόμεθα άφθονα κέρδη εις την νέαν επιχείρησή του.

Από τη Ροδιακή  -Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 1953


                                                                        Πανήγυρις

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Προσκυνητών , ότι την 8η  Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει η ιστορική Μονή Σκιάδι κειμένη  εις ωραίαν τοποθεσίαν.
     Η συγκοινωνία θα εκτελεστεί δια των λεωφορείων ΡΟΔΑ ,τα οποία με τον νέον δρόμον φθάνουν μέχρι της Μονής.

                                                Εκ της  Ιεράς  Μονής
Από την Εφημερίδα Ροδιακή  6-6-1951