Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

"Μιλάτε Μεσαναγρενά -42-"

                                                                                                        ΜΙΛΑΤΕ  ΜΕΣΑΝΑΓΡΕΝΑ- 42-


Φλετρά………………………………….πηγάδια
Χάλαυρο………………………………..μεγάλη  πέτρα
Ψαρόκαμπος……………………………περιοχή στον Κάμπο
Λουμάκι………………………………..,βλαστός τρυφερός
Μοναχοφάς…………………………….αυτός που τα θέλει όλα
Μεσατός………………………………..μισογεμάτος
Μετάδοση……………………………   θεία μετάληψη
Μικκιός………………………………...πολύ μικρός
Μολώ…………………………………..αφήνω
Μονιομόναχος…………………………μόνος
Μόννω………………………………... ορκίζομαι
Μαστάρι……………………………… βυζί ζώου
Μουσουθιά…………………………… μουντζούρα
Μουνουχάρι………………………….. ζώο ευνουχισμένο
Μούρκα……………………………… κατακάθι λαδιού
Μπρουάλλω…………………………. προβάλλω
Μπρέπω……………………………..  αρέσω
Μπάζω ……………………………… αποθηκεύω