Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ"


                                                             


                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ


Γνωρίζουμε   στο φιλόθρησκο κοινό ,Μεσαναγρενούς και φίλους του χωριού , ότι κάθε Παρασκευή τελείται η Ακολουθία του Ακάθιστου ΄Υμνου. Παρακαλούμε τους  Μεσαναγρενούς που έρχονται από τη Ρόδο , να κανονίζουν τις εργασίες τους , για να μπορούν να παρακολουθήσουν  τον Ακάθιστο ΄Υμνο.
  Επίσης όσοι θέλουν να έρθουν  με λεωφορεία  και είναι οργανωμένοι Σύλλογοι , να έρχονται σε επαφή με την Εκκλησιαστική Επιτροπή ,για να είναι γνώστες της ώρας έναρξης.
  Αυτήν την Παρασκευή , οι Χαιρετισμοί θα αρχίσουν στις  5.30 μ.μ..

                                          Σας περιμένουμε

                 Εκ της Εκκλησιαστικής  Επιτροπής  Μεσαναγρού