Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

" Τραγούδια γάμου,όταν ντύνουν τη νύφη και το γαμπρό"Τραγούδια γάμου- Όταν ντύνουν τη νύφη


΄ Ελα η ώρα η καλή και περιβλογημένη
Όπου την περιμένανε οι δικοί κι οι ξένοι.
\ Εκάλεσα την Παναγιά με το μονογενή της
Στο αντρόγυνο που κάνουμε να δώσει την ευχή της,

¨ Ηρθαν αγγέλοι τ΄ουρανού τη νύφη μας να ντύσουν
Κι οι Αποστόλοι του Χριστού να μας τους ευλογήσουν.
Στολίσετε τη νύφη μας και βάλτε της τα άσπρα
Να λάμπει σαν τον ουρανό όταν γεμίζει άστρα.

Σαράντα μέρες έψαχνε νύφη μου η μαμά σου
Να βρει ωραίο νυφικό σαν την καλή καρδιά σου.
Όμορφη πούναι η νύφη μας πέρδικα πλουμισμένη
Μ΄αξίζει κι ένας θησαυρός ο αετός που παίρνει.

Βάλτε τους άνθη στα μαλλιά ,στη τσέπη το μαντήλι
Και των γονιών τους την ευχή βάλτε για δακτυλίδι.
Σηκώθου περδικούλα μου κι άνοιξε τα φτερά σου
Ας τη φωλιά της μάνας σου και πάνε στη δικιά σου.

Ρίξε νύφη το βέλος σου με λεβεντιά τον ώμο
Κι άλλες πολλές το ρίξανε μα σένα πρέπει μόνο.
Σήμερα έχουμε χαρές είναι γιορτή και σχόλη
Σήμερα στεφανώνουμε την ακριβή μας κόρη.

Σήμερα στεφανώνεται ο ήλιος το φεγγάρι
Και τα αστεράκια του ουρανού θα γίνουσι κουμπάροι.
Και στους κουμπάρους εύχομαι χρόνια πολλά να ζήσουν
Σήμερα πιάνουν στέφανα του χρόνου να βαπτίζουν.

Στολίσετε τους δρόμους μας με όμορφα λουλούδια
Που θα περάσει ο γαμπρός την όμορφη νυφούλα.
Σήμερα γάμος γίνεται σε ωραίο περιβόλι
Σήμερα ξεχωρίζεται πατέρας που την κόρη.
……………………………………………………………………………………
Όταν ντύνουν το γαμπρό΄Ελα η ώρα η καλή με του Θεού τη χάρη
Για να στολίσουμε γαμπρό τούτο το παλικάρι.
Στολίσετε το το γαμπρό βάλτε του τα καλά του
Να λάμπει που θα του φιλούν τα χρυσοστέφανά του.

Όμορφα τον εντύσετε βάλτε του και γρεβάντα
Να ξεχωρίζει σήμερα πούλα τα παλικάρια.
Σταυρός με διαμαντόπετρες κι εικόνα με αξία
Θάναι ετούτος ο γαμπρός μέσα στην εκκλησία.

Στολίσετε το τον αετό και τ΄άσπρο περιστέρι
Να πρέπουν μες την εκκλησιά που γινούσι ταίρι.
Όμορφος πούναι ο γαμπρός σαν ίσιο κυπαρίσι
Οι χάρες του ακούστηκαν σ΄ανατολή και δύση.

Μάλαμα είναι ο γαμπρός κι η νύφη μας ασήμι
Και όλοι οι συμπέθεροι μας γεμάτοι καλοσύνη.
Το ασήμι και το μάλαμα μες το νερό δε λιώνει
Και όποιος πάρει από το σόι μας ποτέ δε μετανιώνει.
Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

" Καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Μεσαναγρού"

Δημοσιεύουμε έγγραφο του 1987 που αφορά το Μεσαναγρό.

Αριθ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 390
Καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Μεσαναγρού
Κοιν. Μεσαναγρού Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου και κατηγορία αυτού

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΙ 181Δ/3.5.1985) «περί τόπου καθορισμού ορίων οικισμού
της χώ­ρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».
2 .Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα
πλαίσια του προγράμμα­τος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών .
3 .Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους αναφερομένους
μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.
4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής της ΕΣΥΕ.
5. Την υπ' αριθ. 6/1 /19.8.87 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου ΧΟΠ του Νομού.
6. Την υπ' αριθ. 18/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσαναγρού.
7. Το γεγονός ότι ο οικισμός Μεσαναγρός έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός με το Π.Δ. 19.10.78 (ΦΕΚ 394 Δ),
αποφασίζουμε:
Κατατάσσουμε τον οικισμό στην κατηγορία ούτε περαστικός, ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός , αξιόλογος,
στάσιμος, μεσαίος.
2 .Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Μεσαναγρού όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας τοπογραφικό σχεδιάγραμ­μα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.
3. Ως προς τους όρους δόμησης εφαρμόζεται το άρθρο 9 παρ. 3 του Π.Δ. 24.4./3.5.85 (ΦΕΚ 181 Δ) όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 20/30.8.85 (ΦΕK 414).
4. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του Οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό
τοπογραφικό διά­γραμμα από το Τμήμα Πολ/μίας & IIΕ της Νομαρχίας ώστε να εξα­σφαλίζεται η συνέχεια των
υπαρχόντων Κοινοχρήστων χώρων και η δη­μιουργία νέων Κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 τoυ από 24.4.1985 Π. Δ/τος.
β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.
Κατά τα λοιπά ισχύoυv τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.1985 (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985).
γ) Εφαρμόζονται όλες οι ενδείξεις του συνημμένου δελτίου αρχιτ. αναγνώρισης.
Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 28 Αυγούστου 1987
Ο Νομάρχης
Ι..ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

" Μιλάτε Μεσαναγρενά"
Αλαφάντης………………………..καπνοδόχος
Αϊλιά……………………………...αγελάδα
Αρμοστή………………………….αρραβωνιαστικιά
Βούρβελα………………………...κόπρανα κατσίκας, λαγού
Γιαρένης………………………….φίλος σε διπλανό χωριό
Δοντάκρα………………………... τανάλια
Καλίνα………………………… κόπρανα γαϊδάρου
Κλαεφτήρι……………………… .μαχαίρι σαν δρεπάνι
Λουβιάρης……………………… βρωμιάρης
Ποσύρνω………………………. . σκουπίζω
Σεβρέτα………………………… πετσέτα
Τσιώρος………………………... τυφλός
Χάσταυλα……………………… ανοιχτά
Χτικιάρης……………………… αδύνατος
Χότος…………………………. . χοντρός
Λιβόρβορο…………………….. όπλο
Κολάι………………………… τρόπος
Αρσίζης………………………. . άτακτος

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

" Τραγούδια γάμου στο στρώσιμο των κρεβατιών"Τραγούδια γάμου στο στρώσιμο των κρεβατιών

΄Ηρθε η ώρα η καλή και περεβλογημένη
Που την επεριμένανε οι συγγενείς και ξένοι.

΄Ελα Χριστέ και Παναγιά μαζί με τη λεβάντα
Τον Αγιασμό να κάνουμε στου κρεβατιού την πάντα.

Την Παναγιά εκάλεσα και περιμένω νάρθει
Με τα ίδια τα χέρια της να στρώσει το κρεβάτι

΄ Ελα η ώρα η καλή είν΄τα στρωσίματά σας
Και η ευχή της Παναγιάς να΄ναι βοήθειά σας.

΄Ηρθε η ώρα η χρυσή τα όμορφα να πούμε
Στη νύμφη μας και στο γαμπρό όλοι να ευχηθούμε.

Απόψε στα κρεβάτια τους όλοι μας τραγουδούμε
Χίλια καλά στο σπίτι τους ευχόμαστε να δούμε.

Η Παναγιά μας θέλησε να γίνεται ζευγάρι
Και η χαρά σας άρχισε με του Χριστού τη χάρη.

΄Ελα η ώρα η καλή στη νυφική σας κλίνη
Ο βίος σας ανθόσπαρτος και ευτυχής να γίνει.

Ελάτε όλες οι λεύτερες που δεν σας πιάνει μάτι
Όμορφα να στολίσετε της νύφης το κρεβάτι.

Στρώσετε τα` μεταξωτά ,στρώσετε τα βελούδα
Να πέσει ο νιος ο δροσερός κι η κόρη πεταλούδα.


Όμορφα να τα στρώσετε τα κεντητά σεντόνια
Γιατί εδώ θα κοιμηθούν τα δυο χελιδόνια.

Ωραία να στολίσετε τη νυφική τους στρώση
Χρόνια πολλά και όμορφα η Παναγιά να δώσει.

Να είναι καλορίζικα τα όμορφα προικιά σας
Να΄χετε αγάπη και χαρά πάντα μες την καρδιά σας.

Το στρώμα στρώνει ο Χριστός , σεντόνι η Παναγία

Και στα προσκεφαλάκια σας βάζουν την ευτυχία.

Θαρρώ πως ήρθε η σειρά και εγώ να τραγουδήσω
Σήμερα που παντρεύεστε ευχές να σας χαρίσω.

΄ Ωρα καλή σας εύχομαι και η Παναγιά μπροστά σας
Εκείνη να τα οδηγεί πάντα τα βήματά σας.

Νύφη μου ωραιότερη εδιάλεξες και πήρες
Σταυρό με διαμαντόπετρες κι ήλιο με τις ακτίνες.

Γαμπρέ μου ωραιότατε διαμάντι που σου δίνω
Την κόρη μας την ακριβή εσέ την παραδίδω.

Γαμπρός μας είναι άξιος καράβι ν΄αρματώσει
Του καραβιού την άγκυρα να τη μαλαματώσει.

Γαμπρέ τη νύφη να αγαπάς ,να μην την εμαλλώνεις
Όπως γλεντάει να γλεντάς να την εκαμαρώνεις.

Ω…Παναγιά Τσαμπίκα μου με το μονογενή σου
Στο νέο μας ανδρόγυνο να δώσεις την ευχή σου.

΄Ελα κοντά μου σίμωσε καλή μου συμπεθέρα
Συ έβαλες τον αετό και εμείς την περιστέρα.

Όμορφη που είναι η νύφη μας όμορφα τα προικιά της
Όμορφο και το ταίρι της μα και η πεθερά της.

Επέρασε ένα σύννεφο και έριξε επάνω χιόνια
Να είναι καλορίζικα της νύφης τα σεντόνια.

Το πάπλωμα είναι πούπουλο ,το στρώμα είναι μετάξι
Το ανδρόγυνο που θα κοιμηθεί να έχει τιμή και τάξη.

Ανοίξτε τα παράθυρα να μπουν τα χελιδόνια
Να πουν τα καλορίζικα στης νύφης τα σεντόνια.

Ρίξετε στο κρεβάτι της μεταξωτή κουβέρτα
Να έρθει και η μάνα της να ρίξει τα κουφέτα.

Ρίξετε ρύζι περισσό να ζήσουν να ριζώσουν
Στο νυφικό κρεβάτι του παιδιά να ξεριζώσουν.

Ω…Πανορμίτη Συμιακέ με το μακρύ σπαθί σου
Το ανδρόγυνο που θα γενεί να δώσεις την ευχή σου.


¨Όπως ασπρίζουν τα βουνά από τα πολλά τα χιόνια
Έτσι να ασπρίσετε και εσείς από τα πολλά τα χρόνια.

Κρεβάτι μου ολόλευκο κι ολόλευκα ντυμένο
Πρόσωπα ευγενικά σ΄έχουν τριγυρισμένο.

Σάυτό το σπίτι που ήρθαμε μυρίζει μιστοκάρφι
Να είναι καλορίζικο της νύφης το κρεβάτι.

Το σπίτι είναι όμορφο με γούστο στολισμένο
Που νάναι καλορίζικο χαρές πλημμυρισμένο.


¨ Ένα τραγούδι θα σας πω με γεια σας με χαρά σας
Να ευλογήσει ο Θεός τα χρυσοστέφανά σας.

Τούτο το σπίτι σήμερα μυρίζει μισθοκάρφι
Το ανδρόγυνο που θα γενεί να ζήσει να γεράσει.

Σ΄αυτό το σπίτι το αψηλό με άνθη στο ποτήρι
Την Κυριακή θα βάλουνε καινούριο νοικοκύρη.

Ως είναι η καρδούλα σου είναι το τυχερό σου
Κι έβαλες το χρυσό αετό να στέκει στο πλευρό σου.

Σταυραετέ και πέρδικα πως είστε ταιριασμένοι
Μές΄την καινούρια σας ζωή να είστε ευτυχισμένοι.

Καλώς τους συμπέθερους με όλα τους τα μέλη
Που ήρθαν να μας πάρουνε το άσπρο περιστέρι.

Ω …Πανορμίτη Συμιακέ έβγα απ΄το θρονί σου
Τα αντρόγυνο που κάναμε να δώσεις την ευχή σου.
Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Το χωμάτισμα ή πατέλιωμα των σπιτιών "

"Στιγμές από το πατέλιωμα των σπιτιών στο Μεσαναγρό"

" Σπίτι πατελιωμένο"" Σπίτια με πατελιά που έχουν απομείνει"

" Σπίτι καθαρισμένο και έτοιμο για πατέλιωμα¨"Φθινοπώριασε και στο χωριό αρχίζουν διάφορες προετοιμασίες. Οι βροχές ‘ηρθαν πρώιμα και κάποιους ίσως τους πρόλαβαν στο χωμάτισμα των σπιτιών. Παλιά τα σπίτια του Μεσαναγρού στο δώμα ,ήταν με πατελιά. Χώμα που δεν περνάει εύκολα το νερό. Σήμερα τα περισσότερα έχουν γίνει ψευτοταράτσες και έτσι αποφεύγουν το χωμάτισμα ΄Οσα λοιπόν σπίτια έχουν μείνει με πατελιά πρέπει να καθαριστούν ,να τριφτούν και μετά να πέσει η πατελιά. Να χωματιστούν ,όπως λένε οι Μεσαναγρενοί .Το χωμάτισμα ή πατέλιωμα των σπιτιών ,ήταν η προφύλαξη των σπιτιών από τις βροχές του χειμώνα. Σε μια περιοχή έξω από το χωριό, στο Διαούλι, υπήρχε πατελιά-χώμα κατάλληλο για τα σπίτια. Οι άνδρες έσκαβαν την πατελιά ,τη φόρτωναν στα γαϊδουράκια και τη μετέφεραν στο χωριό. Μετά ακολουθούσε άλλη διαδικασία. ΄Εδεναν ένα κουβά με σχοινί και μέσα έβαζαν την πατελιά. . ¨Ενας βρισκόταν πάνω στο δώμα ,συνήθως ο άνδρας ,ο οποίος τραβούσε το σχοινί ,ανέβαζε την πατελιά και την τοποθετούσε στο δώμα.
Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Την πατελιά τη φέρνουν Αρχαγγελίτες και το χωμάτισμα ή πατέλιωμα έχει γίνει ατραξιόν για τους Τουρίστες που περνούν από το χωριό.

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

" Εικόνες από τη γιορτή της Αγίας Σοφίας Μεσαναγρού"

"Η Αγία Σοφία Μεσαναγρού όπου βρίσκεται και το νεκροταφείο του χωριού"

" Ο κόσμος αρκετός τίμησε τη γιορτή και τους νεκρούς"" Οι Μεσανγρενοί τίμησαν τη γιορτή με την παρουσία τους"

" Ο Παπα- Λάμπρος και Ο Μιχάλης Πιζήμολας στο καθήκον "" Τα πάντα περιποιημένα και πεντακάθαρα"

" Το νεκροταφείο έλαμπε όσο ποτέ"

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

¨Αποχαιρετιστήρια δεξίωση του ζεύγους Στέλιου και Μαρίας Καραγιάννη"

" Η κυρία Μαρία σε επιδειξη υψηλής μαγειρικής"
" Η κυρία Μόσχα από τα Αφάντου,αλλά παρούσα σε όλες τις εκδηλώσεις του χωριού"
" Η πίτα ροδοκόκκινη ,έτοιμη"
" Στέλλα Καραγιάννη,Μαρία Καραγιάννη, Καθολική Πιζήμολα"
" ¨Ετοιμη για ψήσιμο"
" Οι μεζέδες ετοιμάζονται"
" Χάρμα οφθαλμών"
" Ο κόσμος απολαμβάνει τα εδέσματα"
" Ο κόσμος πολύς"
" Η κυρία Μαρία Καραγιάννη με μια άλλη κ.Καραγιάννη από Απολακκιά"

Κάθε χρόνο αρκετοί Μεσαναγρενοί μετανάστες επισκέπτονται το χωριό και περνούν το καλοκαίρι. Οι περισσότεροι έρχονται από την Αυστραλία ,όπου είναι και οι περισσότεροι μετανάστες. Οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν από το χωριό πριν από πολλά χρόνια ,αλλά δεν το ξεχνούν. ΄Εχουν βοηθήσει οικονομικά όχι μόνο τους συγγενείς τους αλλά και σε διάφορα έργα στο χωριό .

Φέτος ήρθαν αρκετοί. Ανάμεσά τους και το ζεύγος Στέλιου και Μαρίας Καραγιάννη ,οι οποίοι πριν αναχωρήσουν για Αυστραλία ,για να ευχαριστήσουν τους χωριανούς που τους αγκάλιασαν ,όπως όλους τους μετανάστες ,έκαναν μια δεξίωση στην πλατεία του χωριού και κάλεσαν όλους να διασκεδάσουν μαζί τους. Η κυρία Μαρία ,μαζί με άλλες γυναίκες έφτιαξαν παραδοσιακά φαγητά ,πίτες και γλυκά ,για να ευχαριστήσουν τους καλεσμένους τους. ¨Ηταν ένα όμορφο Κυριακάτικο μεσημέρι, διαφορετικό ,που ξύπνησε αναμνήσεις.

Ευχαριστούμε το ζεύγος Καραγιάννη , ευχόμαστε υγεία και πάντα να έρχονται στο χωριό.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

" Εικόνες από τη γιορτή της Παναγιάς Σκιαδενής"

"
" Προαύλειος χώρος Σκιαδιού"
" Η καινούρια εικόνα της Παναγιάς Σκιαδενής"
" Ο κόσμος πολύς"
" Εσωτερικό του ναού"
" Περιφορά της εικόνας"
" Η καινούρια αίθουσα δεξιώσεων "
" ¨Ολα άλλαξαν όψη"
" Κάτι κουρασμένα παλλικάρια παρακολουθούν από ψηλά "
" Ο Παπάς του Σκιαδιού με τον Επίτροπο του Μεσαναγρού"
" Το μακαρουνάκι έτοιμο για τους προσκυνητές"
" Μια από τις ανακαινισμένες αίθουσες"

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

"Εικόνες από τη γιορτή της Παναγιάς Σκιαδενής"

" Οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ρόδου και Αφρικής παρόντες στη γιορτή "
" Αντιπεριφερειάρχης και Δήμαρχος"
" Ο κόσμος πολύς"
" Η Βουλευτίνα της Ν. Δημοκρατίας κ. Μίκα Ιατρίδου"
" Οι δύο εικόνες της Παναγιάς Σκιαδενής"
" Η παρουσία της Μπάντας ομόρφυνε τη γιορτή"
" Ολοι τίμησαν τη Μεγαλόχαρη"
" Και ο στρατός ήταν εκεί"
" Τα 'εργα στη Μονή συνεχίζονται"
" Μια όμορφη φωτογραφία από τα έργα που εκτελούνται"
"Οι μάγειροι Τάντουλος και Καραγιάννης κάθε χρόνο προσφέρουν τις μαγειρικές τους υπηρεσίες στους προσκυνητές. Αξίζουν συγχαρητηρίων.Μπράβο παιδιά"

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

" Εικόνες από την γιορτή της Παναγιάς Σκιαδενής"

" Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Κύριλλος παρών στον εορτασμό .
" Δήμαρχος και Αντιπεριφερειάρχης παρόντες"
" Το Μοναστήρι της Παναγιάς Σκιαδενής"
" Οι δύο εικόνες της Παναγιάς. Δεξιά η εικόνα που ξέραμε και αριστερά αυτή που βρέθηκε"
" Η λιτανεία της εικόνας"


' ΄Εξω από την εκκλησία"
Εικόνα από τον Εσπερινό"
" Οι Επιτρόπισσες στο καθήκον"
" Ο Μητροπολίτης Αφρικής κ.κ. Σάββας στον Εσπερινό"