Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

" Εικόνες από τη γιορτή της Αγίας Σοφίας Μεσαναγρού"

"Η Αγία Σοφία Μεσαναγρού όπου βρίσκεται και το νεκροταφείο του χωριού"

" Ο κόσμος αρκετός τίμησε τη γιορτή και τους νεκρούς"" Οι Μεσανγρενοί τίμησαν τη γιορτή με την παρουσία τους"

" Ο Παπα- Λάμπρος και Ο Μιχάλης Πιζήμολας στο καθήκον "" Τα πάντα περιποιημένα και πεντακάθαρα"

" Το νεκροταφείο έλαμπε όσο ποτέ"