Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

" Μιλάτε Μεσαναγρενά"
Αλαφάντης………………………..καπνοδόχος
Αϊλιά……………………………...αγελάδα
Αρμοστή………………………….αρραβωνιαστικιά
Βούρβελα………………………...κόπρανα κατσίκας, λαγού
Γιαρένης………………………….φίλος σε διπλανό χωριό
Δοντάκρα………………………... τανάλια
Καλίνα………………………… κόπρανα γαϊδάρου
Κλαεφτήρι……………………… .μαχαίρι σαν δρεπάνι
Λουβιάρης……………………… βρωμιάρης
Ποσύρνω………………………. . σκουπίζω
Σεβρέτα………………………… πετσέτα
Τσιώρος………………………... τυφλός
Χάσταυλα……………………… ανοιχτά
Χτικιάρης……………………… αδύνατος
Χότος…………………………. . χοντρός
Λιβόρβορο…………………….. όπλο
Κολάι………………………… τρόπος
Αρσίζης………………………. . άτακτος