Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

" Εικόνες από τη γιορτή της Παναγιάς Σκιαδενής"

"
" Προαύλειος χώρος Σκιαδιού"
" Η καινούρια εικόνα της Παναγιάς Σκιαδενής"
" Ο κόσμος πολύς"
" Εσωτερικό του ναού"
" Περιφορά της εικόνας"
" Η καινούρια αίθουσα δεξιώσεων "
" ¨Ολα άλλαξαν όψη"
" Κάτι κουρασμένα παλλικάρια παρακολουθούν από ψηλά "
" Ο Παπάς του Σκιαδιού με τον Επίτροπο του Μεσαναγρού"
" Το μακαρουνάκι έτοιμο για τους προσκυνητές"
" Μια από τις ανακαινισμένες αίθουσες"