Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΡΟΔΟΥ,ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ"