Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

" Ανασκαλίζοντας τα αρχεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαναγρού"


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαναγρού πάντα πέρα από τις εκδηλώσεις ,προσπαθούσε να ιδρύσει βιβλιοθήκες ,αίθουσες ψυχαγωγίας και συμμετείχε στα τεκταινόμενα στο χωριό.
Το 1985 το τότε Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζετο από τους.
1) Αθανασά Γιάννη , Πρόεδρο
2) Καραγιάννη Στέλιο
3) Μπίλλη Μιχαήλ
4) Παπαδημητρίου Μιχαήλ
5) Καραγιάννη Παναγιώτη
6) Ματθαίο Βασίλειο
7) Θαρρενού Θαρρενό

Με την υπ άρ. 3/ 1985 πράξη του αποφάσισε.
Να ιδρύσει κέντρο Νεότητας σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Μεσαναγρού, αξίας 364.000δρχ. . Στην αίθουσα υπήρχε τηλεόραση , video ,παιχνίδια και βιβλιοθήκη. ΄Ηταν μια αίθουσα που ήταν καταφύγιο των νέων και των παιδιών, που μπορούσαν να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους.