Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

" Ο ΣΦΟΔΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1926"

    


                                                                    


                                        Ο  ΣΦΟΔΡΟΣ  ΣΕΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  26  ΙΟΥΝΙΟΥ 1926

   Την εσπέρα του περελθόντος Σαββάτου περί ώραν 10μ.μ. την ησυχία της πόλεώς μας , ήτις παρεδίδετο πλέον κατά μικρόν εις τας αγκάλας του Μορφέως ετάραξεν ισχυροτάτη και εντονωτάτη σεισμική δόνησις πρωτοφανής, καθόσον τουλάχιστον ενθυμούνται και αυτοί οι γεροντότεροι των συμπολιτών μας.
    Ο σεισμός, κυματοειδής και περιστροφικός, διήρκησεν υπέρ τα 50 δευτερόλεπτα , με αύξουσαν πάντοτε έντασιν και προκάλεσεν δικαίως τον πανικός εν τη πόλει το πλείστον των κατοίκων της οποίας διενυκτεύρευσεν εν υπαίθρω ,ιδία δε των εντός του φρουρίου , μετά  την  μάλιστα συνεπεία της δονήσεως διακοπήν του ηλεκτρικού φωτός.
     Αι αρχαί αμέσως έσπευσαν δια των κατά τόπους σταθμαρχών να ζητήσωσιν πληροφορίας περί των αποτελεσμάτων του σεισμού , ο δήμαρχος δε κ. Μπιλιότι ,ο διοικητής των Β.Β.Κ.Κ. ιππ. Κανδίνι και περιεφέροντο ανά τας διαφόρους συνοικίας και εζήτουν πληροφορίας περί της καταστάσεως των πολιτών.
    Ευτυχώς εν τη πόλει δεν εσημειώθησαν θύματα πλην ολίγων ελαφρώς τραυματισθέντων. Κατέπεσαν όμως μερικαί οικίαι ,ιδία εν τη τουρκική συνοικία ,πολλαί  δε άλλαι υπέστησαν ελαφράς ή βαρείας βλάβας.
     Εξαιρετικώς σφοδρός υπήρξε κυρίως εις Αρχάγγελον, Λίνδον και Κατταβιάν, όπου αι ζημίαι σοβαρώτατοι………………………………………………………….
     Εις Κατταβιάν κατέπεσαν υπέρ τας 90 οικίαι, υπάρχουσιν δε και τραυματίαι. Πολλαί επίσης ζημίαι εσημειώθησαν εις Τριάντα, Σάλακον, Μαλώναν, Καλλιθέα, Αφάντου ,Φάνες, Καλαβάρδα, Λάρδον ,Πυλώνα ,Αρνίθαν Απολακκιάν. Εις Πρασονήσι κατέπεσεν ο Φάρος .
    Σημείωση. (Ενώ αναφέρονται ότι υπέστησαν ζημιές τα  γύρω χωριά Κατταβιά, Αρνίθα και Απολακκιά , ο Μεσαναγρός δεν αναφέρεται να υπέστη ζημιές)


     Από την Εφημερίδα ΡΟΔΙΑΚΗ (28-6-1926)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου