Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

"ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΣΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ"