Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

"ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ"
                                                         
ΕΓΚΡΙΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ  ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ΣΤΟΝ  ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ ΡΟΔΟΥ


     Γνωρίζουμε ότι ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου ,του 13ου αιώνα ,χρειάζεται συντήρηση τόσο κτηριακά, όσο και εσωτερικά (τέμπλο, εικόνες) . Η Εκκλησιαστική Επιτροπή που είναι ευαίσθητη σε τέτοια θέματα δραστηριοποιήθηκε και κατάφερε να φτιάξει τη μελέτη που χρειαζόταν , για να γίνουν οι παραπάνω εργασίες στον ναό.
                                                        Με το υπ  άριθ.   (15796/ 22-12-15 )        Έγγραφό της η Αρχαιολογική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι , εγκρίνεται η μελέτη ( Συντήρησης του τέμπλου και των εικόνων της Κοίμησης της θεοτόκου στον Μεσαναγρό Ρόδου).

   Δυστυχώς η Αρχαιολογία δεν συνεισφέρει για τις εργασίες που απαιτούνται και πρέπει η Εκκλησιαστική Επιτροπή να βρει τους πόρους . Κάνουμε έκκληση σε όλους τους Μεσαναγρενούς ,τους φίλους και οποιονδήποτε μπορεί να συνεισφέρει για τον παραπάνω σκοπό, να βοηθήσει.

     Το ίδιο συμβαίνει και με τα κτηριακά προβλήματα του ναού. Χρειάζεται μελέτη και χρήματα , που η Εκκλησιαστική Επιτροπή αδυνατεί  να βρει. Γεννάται το ερώτημα …-Είναι δυνατόν ένα νησί ,όπως η Ρόδος ,που εισπράττει εκατομμύρια από τα Μουσεία του ,να μην μπορεί να συντηρήσει τα αρχαία του…Πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα….

  Για περισσότερες πληροφορίες στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Μεσαναγρού.