Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

"ΜΙΛΑΤΕ ΜΕΣΑΝΑΓΡΕΝΑ-21-"


                                                                
                                                         Μιλάτε  Μεσαναγρενά ( 21 )


Διακονεύω…………………………………… ζητιανεύω
Διαλάς…………………………………………χτένα
Δροσιό………………………………………  .ίσκιος
Δωνά…………………………………………  εδώ
Εγένει…………………………………………έγινε
Εκακκάρωσε………………………………….πέθανε
Κανέβω……………………………………….σημαδεύω
Εντερέσσα…………………………………….δοσοληψίες
Έρκουμαι……………………………………. έρχομαι
Ετίναξε πέταλα……………………………….Επέθανε
Έχαννε………………………………………  άνοιξε το στόμα
Ζα…………………………………………….ζώα
Ζέβλα…………………………………………μέρος αρότρου
Ζέχνω………………………………………   οργώνω
Ζούππες………………………………………ώριμες ελιές
Ζυός…………………………………………..μέρος αρότρου