Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

"ΤΟ ΒΡΥΣΙ ή ΤΑ ΒΡΥΣΙΑ"                                                              
                                                             Το  Βρυσί-  Τα Βρυσιά

  Όπως  αναφέρει ο αείμνηστος Δάσκαλός μας Ιωάννης Μπίλλης « Το χωρίον Μεσαναγρός μαστίζεται κατά το πλείστον εκ λειψυδρίας ιδίως κατά την ξηράν περίοδο».

                                                                      

Ευτυχώς την εποχή εκείνη έβρεχε πολύ και υπήρχαν πολλές πηγές κοντά στο χωριό ,αλλά και μακριά. Αναφέρουμε  τα Πλακιά, την Μπη ,Μεστενούες ,Αυτολές, Φλέες ,Λούβρου κ.α. Άλλες τις χρησιμοποιούσαν για πότισμα των ζώων , άλλες για το πότισμα των φυτών και άλλες για ύδρευση.
Τα βρυσιά  βρίσκονται κοντά στο χωριό ,πάνω στο δρόμο που οδηγούσε προς Αυτολές ,Λουριά ,΄Εριντο και Κάμπο. Εχρησιμοποιείτο μόνο για το πότισμα των ζώων. Αποτελείτο από δύο βουρνιά ,βούρνες ,που επικοινωνούσαν μεταξύ τους και το νερό ανάβλυζε από πηγή ,που πήγαζε από το παρακείμενο βουνό. ΄Ηταν πάντα τα βουρνιά ασπρισμένα και καθαρά.
  Οι κάτοικοι που κατευθύνονταν προς τις περιοχές ,που αναφέραμε παραπάνω με τα ζώα τους , έπρεπε να σταματήσουν για να τα ποτίσουν  στα βουρνιά. ΄Εβλεπες πολλές φορές τις πρωινές ώρες να περιμένουν οι Μεσαναγρενοί με τα ζώα τους ,για να τα ποτίσουν και να πάνε στις δουλειές τους. Οι σκηνές αυτές μου θυμίζουν τις ουρές στα πρατήρια βενζίνης . Πολλές φορές εγίνοντο και παρεξηγήσεις για τη σειρά. 

                                                                         

 Πόσες φορές μικρός δεν πήρα τα ζα (ζώα) μας για να τα ποτίσω στην πηγή αυτή ….Το πότισμα των ζώων ήταν μια δουλειά που μας ανάθεταν οι γονείς μας , ανάμεσα σε πολλές άλλες.