Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ"