Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

"ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ"                                               
 ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ
                ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ

Υπό του Νομάρχου προτάθησαν τα παρακάτω έργα του τετραετούς σχεδίου για την Κοινότητα Μεσαναγρού.
Α) Μεταφορά ύδατος για ύδρευση.
Β )Διάνοιξις αγροτικής οδού
Γ) Ανέγερσις Αγροτολέσχης

Εφημερίδα  Ροδιακή    Σάββατον    3-12-1955
                                                             


                                                                                                                                                                                 ΒΡΟΧΑΙ ΕΠΕΣΑΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΑ ΕΙΣ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ
                             Από την Εφημερίδα Ροδιακή  19-10-1957

   Χθες  καθ΄  όλην την  νήσον  έπεσαν  βροχαί  διαρκείας και εις  μερικάς  περιοχάς  μάλλον ραγδαίαι.
   Εις την  Κοινότητα  Μεσαναγρού  επί  ημίσειαν ώρα  έπεσε χάλαζα  μεγάλου  μεγέθους.
 Ζημίαι  δεν αναφέρθησαν.