Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020

"Ο ΒΕΖΙΡΗΣ ,ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ"
                                                               


                          O Bεζίρης, ένα παλιό παραδοσιακό παιχνίδι

                                

Μικροί παίζαμε πολλά παιχνίδια. Τα παιχνίδια σε σχέση με τα τωρινά ήταν πιο απλά, εύχρηστα και δεν είχαν σχέση με τη σημερινή τεχνολογία. Προσπαθούσαμε να φτιάξουμε παιχνίδια με υλικά που υπήρχαν στο χωριό .
  ¨Ενα πολύ διαδεδομένο παιχνίδι ήταν ο Βεζίρης. Το παιχνίδι ήταν απλό και για να παιχθεί χρειαζόμασταν ένα κόκκαλο από κατσίκι και δυο ξύλα. Το κόκκαλο το έβγαζαν από το πόδι του κατσικιού ,που έσφαζαν οι βοσκοί και μπορούσε να σταθεί και στις τέσσερις μεριές του. Η μια μεριά ήταν ο Βασιλιάς, η άλλη ο Βεζίρης , η άλλη μια λακουβίτσα και η αντίθετή της. Το ένα ξύλο ήταν ο βασιλιάς και το άλλο ο Βεζίρης.
   Καθόμασταν γύρω γύρω και κάθε παιδί πετούσε το κόκκαλο. Αν έπεφτε η μεριά του βασιλιά το παιδί έπαιρνε το ξύλο που συμβόλιζε τον βασιλιά ,αν έπεφτε η μεριά του Βεζίρη το ξύλο που συμβόλιζε το Βεζίρη. Ο Βασιλιάς έδινε διαταγές στον Βεζίρη ,που έπρεπε να εκτελέσει. Ό ποιο παιδί έριχνε το κόκκαλο και του έπεφτε η λακούβα ,ο βασιλιάς έλεγε την ποινή και ο Βεζίρης εκτελούσε. Π.χ. Δέκα ξυλιές στο χέρι, πέντε πιρουνάτες ,σκαφτές , απαλές.
Καθώς ρίχναμε το κόκκαλο οι ρόλοι άλλαζαν και από βασιλιάς ή βεζίρης βρισκόσουν να τις τρως. Έπρεπε λοιπόν να είσαι προσεκτικός και συνετός, γιατί θα απολάμβανες τον καρπό των διαταγών σου. Διασκεδαστικό ,διδακτικό αλλά και σκληρό παιχνίδι ,μονοπωλούσε όμως αρκετές στιγμές τα ζωή μας.
  Σήμερα το παιχνίδι αυτό ξεχάστηκε. Βλέπεις  η τεχνολογία και η τηλεόραση βομβαρδίζει καθημερινά τα παιδιά μας με ένα σωρό παιχνίδια ,ξένα με την ελληνική νοοτροπία. Εμείς το περιγράφουμε να το ξαναθυμηθούν οι παλαιότεροι και ίσως κάποιοι νεότεροι από περιέργεια να το παίξουν και αυτοί.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου