Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

" Τοπωνύμια Μεσαναγρού"


Τοπωνύμια Μεσαναγρού
Συνεχίζουμε την καταγραφή των Τοπωνυμίων του Μεσαναγρού, τα οποία ξεχωρίζουν τόσο για την ευρηματικότητά τους ,όσο και την ιστορία τους.

Ευγάλες - Τόποι γόνιμοι και παραγωγικοί
Σκαλί - Κλίμακα
Φλέες - Τόποι υδάτων
Σπίνος -Τόπος πτηνών
Κουταλόφτης - Σχήμα τόπου
Αγγάρειες - Τόποι αγγαρειών για το Φεδουάρχη ή Σπαχή
Καλαμάνα - Καλή μάνα
Μαστιχάες - Σχίνοι μαστιχοφόροι
Φαντάκι -Χαντάκι
Τοπάρια -Μικροί τόποι
Λαϊκός -Τόπος του λαού
Αντρολίανοι -Δενδρολίβανοι
Μαύρου - Κατοικία Μαύρου
Λιάι - Λιβάδι
Μακκέλα - Θύρα στάνης
Πίμαχο - Διεκδικούμενος τόπος
Αυτολές - Αυτοτελές
΄Ασπες - Κούσπες ορύγματα

Από την εργασία του αείμνηστου δασκάλου μας Ιωάννη Μπίλλη