Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

"Παγκόσμια ημέρα αναλφαβητισμού"


Αναλφαβητισμός σύμφωνα με τον ΟΗΕ , ορίζεται η ανικανότητα ανάγνωσης και γραφής ενός απλού κειμένου σε μια έστω γλώσσα. Στην Ελλάδα θεωρείται αναλφάβητος όποιος δεν έχει τελειώσει το εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο.
Η Διεθνής ημέρα του αναλφαβητισμού καθιερώθηκε από την UNESCO στις 8 Σεπτεμβρίου του 1965 και από το 19666 τιμάται κάθε χρόνο.
Τα πρώτα επίσημα στοιχεία της UNESCO έδειξαν ότι το 44ο/ο του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αναλφάβητο , ενώ το 1998 το ποσοστό έπεσε στο 16ο/ο .Το γυναικείο φύλο εμφανίζει μεγαλύτερη τάση αναλφαβητισμού. Τα ψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στην Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική. Στην Ελλάδα το ποσοστό κυμαίνεται γύρω στο 8ο/ο .
Σήμερα γίνονται προσπάθειες να μειωθούν οι αναλφάβητοι σε όλο τον κόσμο. Πέραν της βασικής εκπαίδευσης, υπάρχουν προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων . Και ενώ γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού σε όλο τον κόσμο ,παρουσιάζεται ένα άλλο είδος αναλφαβητισμού ,ο ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός ,που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.