Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

"Εικόνες από τις εκδηλώσεις στη Μονή Σκιάδι"