Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

" Δημοτικό Σχολείο Μεσαναγρού-τέλος 19ου αιώνα"
Το σχολείο της κοινότητας Μεσαναγρού κτίστηκε στο τέλος του 19ου αι. Είναι επίμηκες, πετρόκτιστο και φέρει τετράρριχτη στέγη. Τοποθετημένο στον ίδιο χώρο με την ενοριακή εκκλησία, το σχολείο σήμερα στε­γάζει το πνευματικό κέντρο.
Η πρόσοψη του κτηρίου έχει δύο εισόδους, από τις οποίες η κύρια είσοδος πλαισιώνεται από περιθύρωμα που απολήγει σε διακοσμητική κορνίζα η οποία στηρίζεται σε γεισίποδες. Στην επίστεψη υπάρχει πλά­κα που φέρει το όνομα του κτηρίου. Τα παράθυρα πε­ριβάλλονται από πλαίσιο που στέφεται από ημικύ­κλιο. Η προσθήκη στα δεξιά του κτηρίου δεν αλλοίω­σε την αρχική μορφή του. Διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση.


( Απόσπασμααπό το βιβλίο της κ. Μαριά Μάγδας με θέμα " Εκπαιδευτήρια Δωδεκανήσου"


Το κτήριο είναι το παλιό Σχολείο που βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία και χρησιμοποιείται ως γραφείο της εκκλησίας.