Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

" Εικόνες από την Παναγιά Σκιαδενή που γιορτάζει στις 8 του Σεπτέμβρη"

" Εσωτερικό ναού Παναγιάς Σκιαδενής"
" Προαύλειος χώρος και πίσω το βουνό Σκιάδι"

" Μέρος της εισόδου στη Μονή"" Από τις περσινές εκδηλώσεις"


" Οι προσκυνητές απολαμβάνουν το γνωστό μακαρονάκι"
" Περσινές εκδηλώσεις"


" Περιφορά της Εικόνας"" Το μακαρονάκι ψήνεται"