Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

" Μιλάτε Μεσαναγρενά"


Συνεχίζουμε να σας παρουσιάζουμε λέξεις που μιλιούνται στο Μεσαναγρό. Η χαρά μας είναι μεγαλύτερη ,όταν μας γράφουν Μεσαναγρενοί μετανάστες ,ιδίως από την Αυστραλία , να μας θυμίσουν λέξεις Μεσαναγρενές . Κάποια φίλη μας μάς θύμισε τη λέξη « λάμενε» ,που θα πει περίμενε . Με αυτή τη λέξη ξεκινάμε σήμερα.
Λαμένω…………………………….περιμένω
Λάμενε……………………………...περίμενε
Φυλλά……………………………….φυλλάδα ,βιβλίο
Φρόκαλο…………………………….σκουπίδι, μεταφορικά άνθρωπος φρόκαλο
Φλεσκίνα……………………………μικρή δεξαμενή που μαζεύει το νερό της βροχής
Χάτε………………………………...πάμε
Χτικιάρης…………………………..κιτρινιάρης, άρρωστος από το χτικιό
Χολέντρα…………………………...υδρορροή
Χλωρός…………………………….άμυαλος, παλαβός
Χινοπόδι……………………………θάμνος με αγκάνθια
Χότος………………………………άνθρωπος ογκώδης ,χοντρός
Χαρκάς…………………………….κρίκος
Χάσταυλα………………………… κτήριο με ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα

Φίλοι μας συνεχίζετε να μας στέλλετε λέξεις « Μεσαναγρενές»