Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

" Μιλάτε Μεσαναγρενά"

Συνεχίζουμε να σας παρουσιάζουμε λέξεις που μιλιούνται στο Μεσαναγρό .

Γιαρένης……………………… ο άνθρωπος που φιλοξενεί κάποιο
Γάρος………………………… γαϊδαρος
Γριά………………………….. πέτσα που δημιουργείται πάνω από το γάλα
Έζηες………………………... ζούσες
Ζέβλα………………………… εξάρτημα οργώματος
Ζηός………………………….. ζυγός
Ζαναπέτης ………………….. κατεργάρης
Ζένω…………………………. Βρωμώ
Διάλα………………………… κτένα
Διαλίζω……………………… κτενίζω
Μαεύω………………………. Μαζεύω
Μουστούχι…………………… φίμωτρο
Μαστραπάς ………………….. πήλινο δοχείο νερού
Νουρά…………………………ουρά ζώου
Ξαννώ…………………………βλέπω
Ξελεματικός……………….. κατάρα- έρημος
Ούλο…………………………..όλο
Ρίφι…………………………….μικρό κατσικάκι

Θα συνεχίσουμε να σας παρουσιάζουμε Μεσαναγρενές λέξεις. Παράκληση να μας βοηθήσετε και εσείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου