Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

"ΟΙ ΒΑΣΤΑΟΦΑΓΟΙ "                                                   
 " Κτήμα στον Κάμπο σπαρμένο σιτάρι"

" Παραλία  Κάμπου"
                                     ΟΙ  ΒΑΣΤΑΟΦΑΓΟΙ


Βαστάος στα  Μεσαναγρενά ,είναι τα σύνορα που χωρίζουν δύο χωράφια. Τα σύνορα αυτά ήταν ιερά και απαραβίαστα. Πάντα όμως υπήρχαν οι επιτήδειοι, που σιγά σιγά και με σύστημα, έτρωγαν τους βαστάους ,για να μεγαλώσουν τα χωράφια τους.
   Η γη την εποχή εκείνη είχε μεγάλη αξία .΄Ολοι  ήταν  γεωργοί και με τη γη προσπαθούσαν να θρέψουν την οικογένεια. Από μικρός άκουγα τους καυγάδες που γίνονταν για τους  βαστάους. Πόσες φιλίες δε χάθηκαν για αυτό το πρόβλημα.
Οι τρόποι για να φας το βαστάο και να μεγαλώσεις το χωράφι ήταν πολλοί. Κάθε χρόνο οι επιτήδειοι ,καθώς ζευγάριζαν το χωράφι τους ,έριχναν και μια αυλακιά στο διπλανό και έτσι κάθε χρόνο το χωράφι μεγάλωνε  και ο δόλιος ο γείτονας έβλεπε το δικό του να μικραίνει. Κάποιοι άλλοι έκοβαν τα δέντρα , τα σχίνα  ,που ξεχώριζαν τα χωράφια, για να γίνει η δουλειά πιο εύκολα. ΄Ετσι άρχιζαν οι καυγάδες ,τα μαλώματα
και οι φασαρίες. Τα πρώτα χρόνια τις διαφορές τις έλυνε ο Δήμαρχος και οι γεροντότεροι και αργότερα τα δικαστήρια. Το παράξενο ήταν ,πως ποτέ οι άνθρωποι αυτοί δεν παραδέχονταν το ανόμημά τους. Σε κάθε χωριό ήταν γνωστοί οι βασταοφάγοι και αλίμονο σε αυτούς που είχαν δίπλα χωράφια.