Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

" Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ..."

                                                           
" Η καντήλα ,αντίγραφο της καντήλας που υπάρχει στο Σκιάδι ,κοσμεί το ναό του Ταξιάρχη"


Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΗ Εκκλησιαστική Επιτροπή Μεσαναγρού ευχαριστεί τους παρακάτω πιστούς  ,για την προσφορά τους , για την αγορά κανδήλας  , η οποία τοποθετήθηκε στο ναό του Ταξιάρχη . Η καντήλα ,είναι αντίγραφο της καντήλας που υπάρχει στη Μονή Σκιάδι.

Α΄)Καραγιάννη                  Καθολική του Μιχαήλ
Καλόψυχου Καραγιάννη   Τσαμπίκα
Μπαϊράμη                         Τσαμπίκα
Λάμπρου                           Τσαμπίκα
Μιχαήλ                              Καθολική του Θωμά
Αρνίτταλη                         Ευαγγελία
Αρνίτταλη                         Μαρία
Μιχαήλ                             Καθολική του Σταύρου
Μιχαήλ                             Παρασκευή
Μπίλλη                             Κων/να
Καραγιάννη                      Κων/να
Μπίλλη                             Τσαμπίκα  του Μιχαήλ
Χατζηγεωργίου                 Μερσίνα
Βατενού                            Δήμητρα
Τούτση                              Καθολική
Πιλληρή                            Μοσχούλα
Παπαβασιλείου                 Καθολική
Παπαβασιλείου                 Γεώργιος
Καραγιάννης                     Στυλιανός του Ηλία
Γκιόκα                              Έφη
Παρασκευά                      Χρυσούλα
Ρεντόπουλου                    Ελένη
Μανωλά                           Στέλλα
Μήτρου                            Ρηνούλα
Καραγιάννη                      Στέλλα
Αθανασά                          Τσαμπίκα
Μανωλά                           Τσαμπίκα
Μαστή                              Ελισάβετ
Καραγιάννη                      Καθολική του Παναγιώτη
Μιχαήλ                             Γεώργιος
Μιχαήλ                             Αθηναγόρας
Καψαλάκη                        Μαρίτσα
Μπίλλης                           Βασίλης
Βατενού                           Τσαμπίκα
Σταματάκη                       Καθολική του Τσαμπίκου

Β΄) Τον κ. Τσαμπίκο Γκιόκα, για τη δωρεάν  ενός Ευαγγελίου στο ναό του Ταξιάρχη.

Ευχόμαστε και άλλοι πιστοί να ευαισθητοποιηθούν και να βοηθούν την Εκκλησιαστική Επιτροπή στο έργο της. ΄Ηδη γίνεται προσπάθεια να συντηρηθεί  το τέμπλο της Πάνω Εκκλησιάς, Κοίμηση της Θεοτόκου ,του 13ου αιώνα και το τέμπλο του Ταξιάρχη. Η Εκκλησιατική Επιτροπή ευχαριστεί όλους τους δωρητές και αναμένει και άλλους να βοηθήσουν ,για τον παραπάνω σκοπό.

                  Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Μεσαναγρού