Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ"

                        ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ                                                                                 Π ρ ό σ κ λ η σ η
                                                
Από την Εκκλησιαστική Επιτροπή Μεσαναγρού, καλούνται όλοι οι Μεσαναγρενοί , ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου , να παρευρεθούν στην κοπή της βασιλόπιτας ,που θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου ,μετά τη Θεία Λειτουργία , στην αίθουσα των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του χωριού.
   Στον τυχερό θα δοθεί δώρο από την Εκκλησιαστική Επιτροπή.
Στο τέλος της εκδήλωσης η Εκκλησιαστική Επιτροπή θα δεξιωθεί όλους τους παρευρισκόμενους.

                        Από την Εκκλησιαστική  Επιτροπή Μεσαναγρού