Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

"ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Β΄ ΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ"                                                       


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ  Β΄ ΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ


                                             ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ   ΕΚΛΟΓΕΣ

ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΌΣ  ……………………………………104
ΚΑΡΙΚΗΣ……………………………………………..38
ΛΕΥΚΑ ……………………………………………… ..6
Α;ΚΥΡΑ………………………………………………...7


                                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ………………………………………..78
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ…………………………………….65
ΛΕΥΚΑ………………………………………………10
ΑΚΥΡΑ………………………………………………...2

                            ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,