Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

"ΠΟΙΟΙ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 25-1-2015"
                                                                       ΠΟΙΟΙ  ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ

                     ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΈΣ  ΣΤΙΣ 25-1-2015


                           Εκλογικό Τμήμα Μεσαναγρού (231)


                                             ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

 1)  Βαλασάκη         Ειρήνη του  Πλάτωνα
 2)  Μπίλλης            Εμμανουήλ  του Ιωάννη  και  Κων/νας
 3)  Μιχαήλ              Βασίλειος –Τσαμπίκος  του Σταύρου
 4)  Μπαϊράμης        Σκεύος     του Εμμανουήλ

                                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

1)  Πιλληρής            Εμμανουήλ  του Ευάγγελου
2)  Σταματάκης        Νεκταριος  του  Ματθαίου
3)  Παπαβασιλείου   Γεώργιος  του Μιχαήλ
4)  Μιχαήλ               Αναστάσιος  του Παντελεήμονα

 ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΙ  ΚΑΙ ….ΝΩΡΙΣ ……ΝΩΡΙΣ …. ΤΟ ΠΡΩΙ.