Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

" ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ"Με την παρουσία αρκετών Μεσαναγρενών η Εκκλησιαστική Επιτροπή ,έκοψε τη Βασιλόπιτα στην αίθουσα εκδηλώσεων. Ακολούθησε δεξίωση. Τυχερός ο Μανόλης Μπαϊράμης .
   ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  ΣΕ ΟΛΟΥΣ  ΚΑΙ Ο ΤΥΧΕΡΌΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ.


 " Ο Παπα-Αγαθάγγελος δίνει στον τυχερό Μανόλη Μπαϊράμη βιβλία."