Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

"ΠΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΩ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΣΕ -5-"
                                                               

ΠΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΩ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΏΝΟΥΝ ΣΕ 5

( Από το βιβλίο "Δημόσια Εμπορική Σχολή Ρόδου ,του αείμνηστου Μανόλη Γεωργάκη)

1) Ίδιους αριθμούς που τελειώνουν σε 5 ,διψήφιους
 

25χ25= 2χ3=6 και στο τέλος το 25=625
Δηλαδή πολλαπλασιάζω τον πρώτο αριθμό του πρώτου ,επί τον πρώτο αριθμό του δεύτερου +1(2+1=3) και στο τέλος τοποθετώ το 25.

                  Εάν οι αριθμοί είναι τριψήφιοι

125χ125= 12χ13=156 και στο τέλος τοποθετώ το 25=15625


2)     Αριθμούς που τελειώνουν σε 5 ,αλλά έχουν διαφορά 10 μονάδες

      35χ45= (3χ4=12)+3=15 και στο τέλος προσθέτω το 75….1575
     Δηλαδή πολλαπλασιάζω το πρώτο αριθμό του πρώτου ,με τον πρώτο   του δεύτερου και προσθέτω τον πρώτο του πρώτου και στο τέλος  τοποθετώ το 75.

                     Εάν οι αριθμοί είναι τριψήφιοι

135χ145=(13χ14=182)+13=195 και στο τέλος τοποθετώ  το 75 …..19575

3)     Αριθμούς που τελειώνουν σε 5 ,αλλά  έχουν διαφορά 20 μονάδες.

25χ45=2χ4=8+3=11 και στο τέλος προσθέτω το 25….1125
Δηλαδή πολλαπλασιάζω τον πρώτο αριθμό του πρώτου με τον πρώτο του δεύτερου  και προσθέτω τον αριθμό 3 ,που βρίσκεται ανάμεσα στον πρώτο του πρώτου και στο πρώτο του δεύτερου και στο τέλος τοποθετώ  το 25.

                Εάν οι αριθμοί είναι τριψήφιοι
125χ145=(12χ14=168)+13=181 και στο τέλος  τοποθετώ  το 25 …….18125