Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ 1965 ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΡΟΔΟΥ,ΜΕΤΑ ΑΠΌ 50 ΧΡΟΝΙΑ"