Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΤΟ 1968"