Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ"