Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ-2ο"