Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ Α¨ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ"