Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

" Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ"


                                                           
                                  
 ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ                                                       Ιστορία του Σχολείου Μεσαναγρού

Πότε ακριβώς ιδρύθηκε  το σχολείο δεν μας είναι γνωστό. Οπωσδήποτε .όμως λειτουργούσε επί Τουρκοκρατίας και  Ιταλοκρατίας.  Στοιχεία της λειτουργίας του Σχολείου υπό την επωνυμία « Δημοτική Σχολή  Μεσαναγρού» υπάρχουν από το Σχολικό έτος 1916-1917.
   Κατά το σχολικό τούτο έτος, η Σχολή λειτούργησε με 5 τάξεις, 40 μαθητές και 2 δασκάλους τους κ. Αν. Σ.  Χατζηπαρασκευά  και Ν. Ζωγράφο.  Το σχολικό έτος έληξε την 5ην  Μαϊου  1917. Η λήξη των μαθημάτων ορίζετο αναλόγως των γεωργικών εργασιών από το Κοινοτικό Συμβούλιο ,το οποίο είχε και τη φροντίδα της αμοιβής του διδακτικού προσωπικού.
  Κατά το σχολικό έτος 1917-1918 η Σχολή λειτούργησε με 6 τάξεις37 μαθητές και με την επωνυμία « Αστική Σχολή  Μεσαναγρού». Η ημερομηνία λήξεως των μαθημάτων ο αριθμός καθώς και τα ονόματα των δασκάλων δεν είναι γνωστά.
 
   Το έτος 1918-1919 λειτούργησε με 34 μαθητές και με 2 δασκάλους τους κ.   Φ. Παπαζαχαρίου , Διευθυντή και Ιωάννη  Μπίλλη , δάσκαλο ,ο οποίος καταγόταν από το χωριό.

  Το 1919-1920 λειτούργησε με σύνολο μαθητών 37 ,με Διευθυντή τον κ. Ιωάννη Ηρακλείδη και δασκάλους τον κ. Ιωάννη Μπίλλη και δασκάλα την κ. Δωροθέα Σεβαστιάδου και Καλλιόπη Πιννή.

Το Σχολείο συνέχισε να λειτουργεί κανονικά έως το έτος 1936-1937 με Διευθυντή τον κ. Ιωάννη Μπίλλη και δάσκαλο τον κ. Γεώργιο Τσάππο.

  Από το σχολικό έτος 1943-1944 το σχολείο λειτούργησε ως Κατηχητικό με 43 μαθητές και δασκάλους τους κ. Ιωάννη Μπίλλη και Αρχιμανδρίτη Ευγένιο.Ως κατηχητικό λειτούργησε και το σχολικό έτος  1944-1945  με  47 μαθητές και Διευθυντή τον κ. Ιωάννη Μπίλλη..

    Κατά το σχολικό έτος 1946-1947 έγιναν προσπάθειες  για την ανέγερση καινούριου κτιρίου ,αφού βρέθηκε το οικόπεδο και διενεργήθηκε έρανος  μεταξύ των κατοίκων του χωριού. ΄Ετσι  κτίστηκε το σημερινό κτίριο, που υπάρχει μέχρι σήμερα .
Το σχολείο κτίστηκε το έτος 1947 με δαπάνες της ΟΥΝΡΑΣ.

 Δωρητές και Ευεργέτες του Σχολείου είναι.
1)      Οι Μεσαναγρενοί  που βρίσκονταν στη Βαλτιμόρη
2)      Ο κ. Κυριάκος  Πιλληρής  ομογενής στη Βαλτιμόρη
3)      Η Εκκλησιαστική Επιτροπή
4)      Η Κοινότητα  Μεσαναγρού

      Δυστυχώς ,όπως συμβαίνει και στα άλλα χωριά της Νότιας Ρόδου ,το Σχολείο έκλεισε λόγω  του Δημογραφικού προβλήματος  και τώρα λειτουργεί ένα Δημοτικό Σχολείο στην Πρωτεύουσα του Δήμου ,στο Γεννάδι.
 ΄Ολο αυτό το χρονικό διάστημα το Σχολείο λειτουργούσε με έξοδα των κατοίκων της Εκκλησίας και της Κοινότητας. Οι δάσκαλοι εδιορίζοντο και επληρώνοντο  από την Κοινότητα  .Η Κοινότητα  εκανόνιζε  ακόμη πότε θα ανοίξει το σχολείο και πότε θα κλείσει.
  
Σας παραθέτουμε  σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Συνεδρίαση 11η
Θέμα « Διορισμός δασκάλων της Δημοτικής Σχολής»

Την εικοστή εβδόμη Μαϊου του 1934 το δημοτικό συμβούλιο υπό την προεδρία του Δημάρχου απεφάσισε όπως διορίσει το αυτό προσωπικό της σχολής απαρτιζόμενο υπό των εξής δασκάλων .Διευθυντού του κ. Ιωάννη Μπίλλη και της δίδας  Καλαφατά Ειρήνης  διδασκαλίσσης’
Μεσαναγρός  τη 27-5-1934

 Ο Δήμαρχος                                  Το Δημοτικό Συμβούλιο                                             Συνεδρίαση 19η

Σήμερον την 19η του μηνός Μαϊου συνελθών το Δημοτικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Δημάρχου Καραγιάννη Τριαντάφυλλου κατόπι ομογνωμόνου συζητήσεως απεφασίσθη  παμψηφί  υφ΄απάντων  των μελών ,όπως η λήξις των μαθημάτων και η τελετή των σχολών λάβη  χώραν την 26η Μαϊου λαμβανομένων υπ’ όψιν των επί θύρας γεωργικών εργασιών.

Μεσαναγρός τη 19η Μαϊου 1935

       Ο αείμνηστος δάσκαλός μας Ιωάννης Μπίλλης υπηρέτησε στο χωριό από το σχολικό έτος   1918-1919 μέχρι και το σχολικό έτος 1959-1960.
Αναφέρουμε  τα ονόματα  και των άλλων δασκάλων που υπηρέτησαν στο χωριό.
Αυγ.Κυριακού ,Φιλήμων Γιαμαλής , Ειρήνη Ζαχαρίου ,  Σ. Μηλιός , Π. Σαββαϊδης, Μαρία Χαλικάκη, Μ.Κλημέντου , Ειρήνη Καλαφατά,  Γ.Τσάππος,  Σταμάτιος Πίσκας, Αναστάσιος Παπαδημητρίου, Εμμανούήλ Αρβανίτης, Γεώργιος Πέτρου, Εμμανουήλ Πελεκάνος, Ιωάννης Βολονάκης, Λουκάς Κυριαζής

                                                             

,                                                   ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου