Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑ,ΜΕΣΑΝΑΓΡΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ"