Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΩΜΑ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ ,ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΖΩΙΔΑΚΗ¨"