Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

"ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ"                                                      
                                              Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος


Στα αλώνια κοντά στο χωριό υψώνεται το μοναστηράκι της Μεταμορφώσεως .Οι τοίχοι του είναι ασβεστωμένοι και φέρουν διάφορες εικόνες. Το τέμπλο είναι κτιστό και φέρει εικόνες και το εικόνισμα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Λειτουργείται στις 6 Αυγούστου ημέρα της γιορτής του