Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕ ΣΗΜΕΡΑ"