Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

"ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ -1ο-"                                                                  

                                                         ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ(1ο)

Ο  Μεσαναγρός  έχει πολλά χρόνια ζωής . Η περιοχή ήταν πάντα ζωντανή λόγω της θέσης της την εποχή εκείνη(μακριά από θάλασσα  και πολλά δάση). Το Βυζαντινό σύστημα οργάνωσης  ήταν φεδουαρχικό, με διοικητές διορισμένους . Αυτό συνεχίστηκε και επί ιπποτών.
   Επί τουρκοκρατίας από το 1522 οι τούρκου παρεχώρησαν προνόμια .Το ενδιαφέρον των τούρκων ήταν η είσπραξη φόρων .Υπήρχε ο Καδής που δίκαζε διάφορες υποθέσεις και η εκκλησία που έλυνε διαφορές των χωρικών. Οι κάτοικοι προσέφεραν εθελοντικά και πλήρωναν τη λειτουργία της εκκλησίας , του σχολείου ,τον Σκοπό (αγροφύλακα), τον Υδρονομέα και ό,τι άλλο χρειάζονταν.
   Υπήρχαν οι Δημογέροντες ,οι οποίοι εκλέγονταν από τους άντρες του χωριού ,παρουσία τυ εκπροσώπου του πασά. Ο πρώτος από τους Δημογέροντες ήταν ο Προεστός. Ο Προεστός είχε μικροαρμοδιότητες.  Φρόντιζε για την καθαριότητα ,διάνοιξη δρόμων ,καθαρισμό πηγών και γενικά κάλυπτε τις ανάγκες του χωριού. Τα έργα γίνονταν με προσωπική εργασία των κατοίκων. Επίσης έλυνε τις διαφορές μεταξύ των κατοίκων και φιλοξενούσε στο σπίτι του κάθε επίσημο που ερχόταν στο χωριό..  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου