Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008

" Κάσσα,ένα πιστωτικό ίδρυμα"


Μπορεί οι Τούρκοι να έκαναν 100 χρόνια να βρουν το Μεσαναγρό ,οι κάτοικοι του χωριού όμως εδημιούργησαν μηχανισμούς για να μπορέσουν να επιβιώσουν , να διαφυλάξουν την ελευθερία τους και να ζήσουν ανεξάρτητοι. ΄Ετσι ίδρυσαν την Κάσσα.


Η κάσσα ήταν αγροτικό πιστωτικό ίδρυμα και σκοπό είχε να παρέχει τρόφιμα ,σιτάρι και να βοηθάει όσους χωριανούς είχαν ανάγκη. Η Κάσσα διέπετο από κανόνες και εδιοικείτο από Συμβούλιο που αποτελείτο από διαλλεκτά πρόσωπα της κοινωνίας. Κάθε Μεσαναγρενός αγρότης ήταν υποχρεωμένος να συνεισφέρει στο Ταμείο της Κάσσας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες. Αυτοί που μπορούσαν πολλά και οι άλλοι λιγότερα. Οι εισφορές εκανονίζοντο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάσσας και από τους γεροντότερους του χωριού. ¨Ολοι ήταν ευχαριστημένοι και κανένας δεν αδικείτο. Στο Ταμείο της Κάσσας υπήρχαν περί τα χίλια τούρκικα κιλά σιταριού.


Οι οικογένειες του χωριού που τα σπαρτά τους δεν απέδωσαν ,έπαιρναν το αναγκαίο σιτάρι για να ζήσουν και το επέστρεφαν ,όταν όλα πήγαιναν καλά. Η Κάσσα έπαψε να υπάρχει όταν έφυγαν οι κατακτητές,αλλά εξεπλήρωσε με το παραπάνω το σκοπό της.