Κυριακή, 24 Αυγούστου 2008

Eκκλησιές και μοναστήρια του Μεσαναγρού(συνέχεια)


Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου


Σε απόσταση 6χιλιομέτρων από το χωριό στη θέση ΄Εριντος βρίσκεται το μοναστηράκι του Αγίου Νικολάου.Κτίστηκε στα τέλη του 1960.Είναι κτισμένο στη θέση μεσαιωνικού ναού με τοιχογραφίες.Το δάπεδο καλύπτεται από λευκά μάρμαρα.Σε απόσταση λίγων μέτρων βρίσκεται αρχαίος δρόμος. Στη μια πλευρά έχει χαραχθεί η επιγραφή " ΘΕΟΥ ΧΑΡΙC" και στην άλλη η επιγραφή "ΑΡΤΟΛΟΙΜΑC". Tο μοναστηράκι λειτουργείται στη γιορτή του Αγίου στις 6 Δεκεμβρίου.


Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου


Το 1960 ανεγέρθηκε το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το χωριό . Το δάπεδο φέρει μαρμάρινες πλάκες και τέμπλο κτιστό.Υπάρχει στέρνα με νερό "φλεσκίνα "όπως λένε οι Μεσαναγρενοί.Το μοναστηράκι λειτουργείται στη χάρη του Αγίου.


Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου


Στην κορυφή ενός υψώματος και σε απόσταση 3 χιλιομέτρων περίπου ,βρίσκεται το μοναστηράκι του Αγίου. Το τέμπλο του είναι κτιστό ,οι τοίχοι ασβεστωμένοι και πάνω τους βρίσκονται διάφορα εικονίσματα. Το μοναστηράκι λειτουργείται στη γιορτή του Αγίου στις 26 Οκτωβρίου.


Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής


Στη θέση Λουριά και στην κορυφή ενός υψώματος βρίσκεται η Αγία Παρασκευή. Το τέμπλο είναι κτιστό με διά φορες εικόνες.Στους ασβεστωμένους τοίχους βρίσκονται διάφορες εικόνες και μια μεγάλη εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Γιορτάζεται την ημέρα της μνήμης της Αγίας.


Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χυσοβαλάντου


Στη θέση Ασπροπηλιά κοντά στο χωριό βρίσκεται το μοναστηράκι.Εντυπωσιακό είναι το κωδωνοστάσιο που βρίσκεται στην είσοδο της αυλής,Το εσωτερικό του είναι ασβεστωμένο και στους τοίχους υπάρχουν διάφορα εικονίσματα.Λειτουργείται στη χάρη της Οσίας.